lördag 9 juli 2011

Rättelse angående Björn Söder nekats servering

RÄTTELSE På fredagen hade vi ett inlägg som gjort gällande att Björn Söder (SD) skulle blivit nekad servering på Gotland via Per Lagerströms twitterflöde. Detta har visat sig vara felaktigt och posten har således tagits bort.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt