lördag 30 juli 2011

Norge före terrorn: 53,7 % mot ytterligare invandring

NORGE Den 7 juli 2011 publicerades Integreringsbarometeret 2010, som TNS Gallup har utfört på uppdrag av IMDi = integrerings- og manfoldsdirektoratet i Norge. Det visar sig att en majoritet av norrmän är missnöjda med integreringspolitiken i landet och att 53,7 procent av dem vill stänga gränserna helt och hållet för ytterligare invandring.

Av de utfrågade svarar 53,7 procent att uttalandet ”Vi bör ikke slippe inn flere invandrere i Norge” passar helt eller ganska bra med deras egen uppfattning. När samma undersökning gjordes 2005 för första gången, svarade 45,8 procent av de tillfrågade detsamma.

Observera att den förra undersökningen gjordes för sex år sedan och att då fanns en skillnad i befolkningens uppfattning om invandringen på minus 8 procent till fördel för invandringen jämfört med juli i år, före terrorn att bemärka.

Samtidigt menar 48,7 procent att integreringen går ganska, eller mycket dåligt, en ökning på 12 procentpoäng jämfört med 2005.

Och om man ska tro de tillfrågade finns flera orsaker till den dåliga integrationen. 60 procent menar att problemen är bristande bidrag från norrmännen, alltmedan hela 83,5 procent anser att det är invandrarna som inte satsar tillräckligt för att integreras.

IMDi påpekar att opinionen har svarat stabilt på de flesta frågorna sedan 2005, men att det faktum att det existerar en ökande skepsis mot invandringen är ett hot i sig.

Åtta av tio utfrågade ansåg att invandrare skulle bevisa sina språkkunskaper i norska genom en språktest för att få bli norska medborgare.

88 procent anser att invandrare ska ha samma möjligheter till arbete som etniska norrmän. En stor och ökande andel norrmän kan tänka sig att hjälpa invandrare med att lära sig norska och med att komma in på arbetsmarknaden. Ett flertal är inställda på att göra en personlig insats för att förbättra integreringen, men är samtidigt skeptiska till ytterligare invandring och detta kan tyda på att Norge har nått en smärtgräns vad angår hur många invandrare som kan integreras på ett bra sätt.

I övrigt framkommer att det finns ett massivt motstånd i befolkningen mot användande av hijab till polisuniformen; över 80 procent säger nej till det och ytterligare 3,3 procent är ”mycket negativa” till det.

Aftenposten

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt