tisdag 12 juli 2011

Mullah Krekar dödshotar norsk politiker

NORGE Mullah Krekar fick 1991 asyl i Norge. Han är kurd från Irak och deltog 2001 i bildandet av terrororganisationen ansar al-islam som följer wahabismen, d.v.s. den strikt sunni-islamistiska ideologi som även Osama bin Laden hade som ledstjärna. Sedan 2003 har han inte uppehållstillstånd i Norge eftersom hans asylskäl försvann när han återvände till Irak för att där ägna sig åt terrorism. Utvisningsbeslutet som fattades för åtta år sedan har inte kunnat genomdrivas p.g.a. risken för avrättning i hemlandet Irak. På en presskonferens – dit norsk media inte var välkomna – i Oslo igår dödshotade Krekar det norska högerpartiets ledare Erna Solberg.

”Min död kommer att kosta det norska samhället. Om exempelvis Erna Solberg kastar ut mig ur Norge och förorsakar min död, kommer hon möta samma öde. Jag vet inte vem som kommer att hämnas mig, ansar al-Islam, al-qaida, jag vet inte. Vem som än är orsaken till min död kommer att råka ut för detsamma. Varför skulle det inte bli så? Är hennes liv värt mer än mitt?”

”Jag har tre fiender: högern i norsk politik, norsk underrättelsetjänst och norsk media.”

På grund av hoten mot Erna Solberg överväger nu den norska säkerhetstjänsten PST att förhöra Krekar. Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen har polisanmält Krekar och påpekar att ”detta är det allvarligaste han har gjort i Norge sedan domen föll som definierade honom som en fara för rikets säkerhet och det därav följande utvisningsbeslutet”.

Erna Solberg själv säger ”jag räknar med att den norska polisen undersöker denna typ av uttalanden och bedömer om de kan leda till straff. Ingen ska kunna hota sig till uppehållstillstånd i Norge”.

Justitieministern Knut Storberget – som är den person som är ansvarig för att förvisa Krekar till Irak så snart det blir möjligt – ”registrerar att hoten är riktade också mot mig som ansvarig minister och det gör dem särskilt allvarliga. Jag trodde att han begrep att denna typ av hot inte gör hans situation bättre på något sätt. Det här understryker ju bara hur viktigt det är att returnera denna individ till ursprungslandet”.

Under den tid som ansar al-islam styrde ett område i nordöstra Irak, på gränsen till Iran, åren 2001-2003 infördes strikt sharialag. Musikinstrument slogs sönder och sång var förbjuden. Den enda flickskolan i området revs. Heliga platser för sufister skändades och anhängare av religionen ahl-e Haqq tvångskonverterades till islam eller fick fly. Ansar al-islam ägnar sig åt tortyr av fångar och halshuggning av förmenta fiender vid sidan av huvudsysselsättningen: att mörda oskyldiga civila genom självmordsbombningar.

Insamling av pengar till terrordåd i ansar al-islams namn ägde bl. a. rum i Sverige och 2005 dömdes två personer till fängelse och utvisning för finansiering av terrorbrott. En miljon kronor hade de slussat via den enes fallafel-stånd i Stockholm och det muslimska systemet att föra över pengar ”hawala”. Det är ju via det systemet som många skattemiljoner i bidrag till förskolor m.m. förts till den somaliska terrororganisationen al-shabab.

NRK

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt