fredag 15 juli 2011

Strömmen till Södertälje ökar igen

MASSINVANDRINGEN 2007 slog invandringen till Södertälje rekord med 1 337 personer. Sedan sjönk siffrorna och i april i år varnade Besim Aho (S), ordförande för arbetslivsnämnden, för konsekvenserna av en fortsatt generös politik då man kunde skönja ett åter igen ökat mottagande. Nu står det klart att strömmen till Södertälje ökar igen.

Sedan rekordåret 2007 har siffrorna sjunkit successivt. I april gick Aho ut och varnade för att trenden visade ett ökat mottagande och att det inte var rimligt att Södertälje, redan med en stor andel invandrare, skulle ta emot ännu fler. Under Irakkriget exempelvis tog man emot fler irakier än USA och Kanada tillsammans.

Nya siffror för juni bekräftar den tilltagande inströmningen. Under första halvåret i år har 306 personer tagit sig till Södertälje, vilket ger kommunen en andraplats tätt efter det flera gånger större Stockholm. 30 procent av invandrarna till Stockholms län, och sex procent av hela landets mottagning, slår i dag ned sig i Södertälje.

– Många är äldre och barn, anhöriga till flyktingar som redan är här, säger Besim Aho.

Aho framhåller åter igen att utvecklingen måste brytas med ny lagstiftning vilken tvingar kommunerna att agera solidariskt. Och fram till dess vill han se en förändring i kommunernas ersättnings­system.

– Kommunernas kostnader bör täckas till hundra procent av staten och inte, som i dag, bara under två år. Det tar sju år för en flykting att bli självförsörjande, säger Besim Aho.

LT

Relaterat

Södertäljepolitiker varnar för fortsatt massinvandring

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt