tisdag 19 juli 2011

Islamiseringen 2. Olikhet inför lagen demokratins död

ISLAMISERINGEN Ezra Levant på SUN TV i Kanada diskuterar situationen på Valley Park Middle school med juristprofessorn Ed Morgan, Univ. of Toronto. Den skattefinansierade skolans kafeteria omvandlas på fredagseftermiddagar till en moské där en imam förrättar bön med de muslimska skolbarnen. Könsapartheid råder: pojkarna i grupp ber längst fram, flickorna i grupp ber bakom dem – väl åtskilda – och allra längst bak befinner sig gruppen med orena flickor, d.v.s. de som har mens. Se tidigare inlägg på PI idag: Islamiseringen 1.

Bönen äger rum på obligatorisk skoltid, efter lunchen i skolans lokaler och på dess bekostnad. Levant och Morgan konstaterar att här finns det plötsligt inte längre en separation mellan stat och religion vilket helt strider mot Kanadas författning. Sedan mitten av 1980-talet är det förbjudet med religiös indoktrinering i skattefinansierade kanadensiska skolor. Det är heller inte tillåtet att ha frivillig bönestund i skolan eftersom det kan innebära att barn som inte deltar, eller deltar, stigmatiseras.

Om en lärare skulle idka könsapartheid i ett klassrum på det vis som sker i denna skol-mosqueteria skulle det vara helt olagligt och strida dels mot Kanadas författning, dels mot människorättslagarna. Alla barn ska givetvis behandlas lika, oavsett kön och att skilja ut flickor som har mens är olagligt. Hur exempelvis islamister beter sig inuti en moské kan ingen ha synpunkter på så länge de inte begår andra typer av straffbara brott, men i en allmän skola måste barn behandlas lika.

Den kanadensiska människorättsorganisationen – HRC – är mycket aktiv och ställer gärna icke-muslimer inför rätta för ”hat-språk”, exempelvis video-inläggets programledare Ezra Levant som under nästan tre år fick stå till svars för att han publicerat Jyllands-Postens muhammed-teckningar i sin tidning. Icke en enda islamist har hittills åtalats för samma brott.

Både Levant och Morgan saknar engagemanget hos de grupper som vanligtvis brukar engagera sig när någons rättigheter har kränkts. Var finns medborgarrättsrörelsen? Människorättsorganisationen? Kvinnorörelsen? Alla förefaller stillatigande acceptera islamiseringen, det lågintensiva jihad och de kontinuerliga inskränkningarna av demokratiska rättigheter i våra länder.

Hade det varit en kristen grupp som använde skollokaler, skoltid och dessutom ägnade sig åt diskriminering och könsapartheid hade alla de nämnda grupperna flugit i taket av upprördhet. Nu hänger det på bloggare och SUN TV att uppmärksamma Kanada på islamiseringen. Även där är PK-media dödstysta och låtsas som ingenting – allt för att stryka islamisterna medhårs.

Särbehandling, diskriminering och könsapartheid innebär olikhet inför lagen. Olikhet inför lagen i ett land är en avgörande spik i demokratins likkista.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt