fredag 15 juli 2011

Underkastelse inget alternativ stoppa islamiseringen!

ISLAM Lashkar-e-taiba är en av många terrororganisationer från den islamistiska världen som grundats i Afghanistan och Pakistan – ofta med ledande politikers och militärers välsignelse. I november 2008 mördades 154, och mer än 300 skadades, i Mumbai, tillika utsattes före sin död för tortyr i form av sexuella stympningar – en sedan länge väl känd strategi hos exempelvis palestinska terrorister. För islamister är vi kaffrer – otrogna – legitima objekt att stympa och döda.

Häromdagen firade lashkar-e-taiba genom nya terrorattacker i Mumbai som dödade minst 17 och skadade fler än 50. Medlemmar i terrorgruppen har f.ö. fällts för mordplaner på Kurt Westergaard – den satiriske danske tecknaren som ritade den bästa av muhammed-karikatyrerna, den där mannen ifråga har en bomb i sin turban.

Det är betecknande för demokratier att inte söka strid med andra. Det är lika betecknande att odemokratiska stater eller organisationer söker strid med oss. Under 1900-talet utsattes vi för nazism och kommunism. På 2000-talet är det islamisterna som till varje pris vill kuva, förtrycka och dhimmifiera våra demokratiska, fria länder.

Har ni noterat hur svenska imamers förbund i en annan PI-post idag försvarar muslim.se? Plötsligt motiverar de reglerna på sin hemsida om hur muslimer ska döda homosexuella m.m. och hänvisar till yttrandefriheten. Javisst; yttrandefriheten gäller i sanning för alla och envar, men frågan är om uppmaningen till mord på sexuell grund inte är hets mot folkgrupp?

I dagens Ezra Levant-klipp slår han åter en lans för våra demokratiska fri- och rättigheter och påpekar betydelsen av att stå emot islamiseringen av Västerlandet. Som nazisterna nöjer sig inte islamisterna med att vi offrar litet grand av vår demokrati – de kräver total underkastelse. Islam betyder underkastelse.

Alla dessa terrororganisationer: PLO, hamas, hizbollah, muslimska brödraskapet, lashkar-taiba o.s.v. menar att världen är uppdelad i 1. underkastelsens värld där muslimer bor och 2. krigets värld där vi otrogna kaffrer bor. Detta medför att när de är i vår otrogna värld måste de ständigt föra krig mot oss för att få oss att underkasta oss den muslimska läran. Även muslimer som vänt sitt odemokratiska muslimska land ryggen och finner sig tillrätta i Västerlandet uppfattas som kaffrer och ska underkasta sig den s.k. rätta tron.

Levant påpekar att Indien är världens största demokrati där många religioner lever sida vid sida och mestadels fridsamt. Dessutom är landet framgångsrikt ekonomiskt med en stor och växande medelklass omfattande 300 – 400 miljoner människor. Landet är pluralistiskt och har ett fungerande rättssystem. Detta i motsats till det muslimska Pakistan som sedan flera år hotas av kollaps. Det finns inget muslimskt land i världen som har en fungerande demokrati, där man bryr sig om folkets behov i form av exempelvis arbete och utbildning. Indonesien framhålls ibland, men där styrs delar av landet enligt odemokratiska sharialagar.

”Indiens sak är vår” menar Levant eftersom landet utsätts för den islamistiska terrorn gång på gång samtidigt som det står för tolerans, sann multi-kulti och demokrati. Man kunde tänka sig att FN också skulle stå på demokratiernas sida, men det är omöjligt idag eftersom organisationen är dominerad av det Saudi-ledda blocket av muslimska terrorstödjande länder. FN har således blivit en totalt irrelevant maktspelare i världen av idag – åtminstone för oss som innerligt tror på den parlamentariska demokratins överlägsenhet vad gäller att skapa ett gott liv för så många som möjligt.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt