lördag 9 juli 2011

Ship to Gaza eller Ship to Hamas?

OPINION I en ledare i Aftonbladet ondgör sig Anders Lindberg över att Grekland hindrar fartyg tillhörande den politiska aktionen Ship To Gaza att lämna hamn. Med svepande hänvisningar till diverse allmänna fri- och rättigheter uppmanar han Sveriges utrikesminister Carl Bildt att ta Grekland i örat. Men hur förhåller det sig egentligen med denna armadas rätt att bryta Israels blockad av Gaza och med Israels rätt att stoppa den?

Att det inte är fullt så glasklart och ensidigt enkelt som Anders Lindberg vill göra gällande kan man i varje fall konstatera. Det här vet förstås också Lindberg eftersom rättsläget diskuterades ingående före, under och efter förra årets Ship To Gaza-aktion som tog en ände med förskräckelse då jihadister ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara provocerade israelisk militär till att anställa ett mindre blodbad.

Låt oss börja med själva blockaden av Gaza vars förmenta olaglighet är skälet till att denna politiska aktion genomförs. Som Lindberg mycket väl känner till är Hamas, som för närvarande styr i Gaza, en terrorstämplad organisation. Det har under lång tid med Hamas goda minne också pågått ett småskaligt anfallskrig mot Israel inifrån Gaza i form av raketskjutande. Israel har förstås rätt att skydda och försvara sig mot detta. Jag går inte så långt att jag anser att det fullskaliga krig som Israel trappade upp denna konflikt till för ett par år sedan var legitim och jag vill heller inte påstå att byggandet av murar och isolering av Gaza är ett långsiktigt konstruktivt sätt att lösa konflikten på. Men något har Israel ändå rätt att göra – dvs utöver att börja förhandla med denna terrororganisation som inte ens erkänner Israels rätt att existera.

I enlighet med bl.a. FN-sanktionerade fredsavtal i Oslo har Israel både en rättighet och en skyldighet att hålla främmande makts fartyg på 12 sjömils avstånd från Gazas kust. Detta för att garantera att terrorstämplade Hamas inte får tillgång till vapen som man sedan kan använda mot Israel. Även på internationellt vatten utanför denna demarkationslinje  är det enligt internationell rätt tillåtet för Israel att vidta åtgärder mot och borda fartyg med uppenbar avsikt att bryta sig igenom skyddslinjen. Att de fartyg som ingår i aktionen Ship to Gaza har sådana avsikter är ostridigt.

Det kan också vara bra att göra klart att Israels FN-sanktionerade retorsion mot Gaza är riktad mot Hamas, inte mot civilbefolkningen. När Ship to Gaza-aktivisterna bryter denna blockad har de således de facto lierat sig med terrorister, inte med civilbefolkningen i Gaza. Bollen ligger hos Hamas – är man beredd att ta avstånd från terrorism och raketattacker och erkänna staten Israel? Mer krävs egentligen inte för att förhandlingar ska kunna komma till stånd, blockaden på sikt undanröjas och förutsättningar skapas för bildandet av en palestinsk stat.

Förra gången vann Ship To Gaza en propagandaseger genom de turkiska jihadisternas martyrskap. Omvärlden fördömde den israeliska militärens övervåld. Efter detta har dock den inledningsvis svartvita debatten nyanserats och idag kan man knappast påräkna samma starka stöd för sin aktion. Dessutom bör man hålla i minnet att en av aktionens huvudinitiativtagare, IHH, är en islamistiska organisation som stöder Hamas. Det var också IHH som finansierade det turkiska fartyget Mavi Marmara. Även Hamas-vänliga Muslimska Brödraskapet finns i form av personer som Muhammad Sawalha och organisationer som UoG (Union of Good) med som finansiärer bakom Ship To Gaza.

Delar av den svenska vänstern har länge lierat sig med islamistiska terrorister. Somliga menar att förklaringen till detta står att finna i denna vänsters omfamnande av en totalitär kommunistisk ideologi. I en värld där allt färre kommunistiska enpartistater finns att krama får islamistiska diktaturer tjäna som surrogat medan mellanösterns enda pluralistiska demokrati får fungera som arvsfienden USA:s ställföreträdare som kapitalistiskt och imperialistiskt hatobjekt i denna gudsförgätna ökenavkrok av världen.

Som motpol till Anders Lindbergs ledare i dagens Aftonbladet kan man lämpligen läsa Benjamin Katzeff Silbersteins ledare i gårdagen Svenska Dagbladet där han beskriver den fundamentalistiska islamisering av Gazas befolkning med iransk, saudiarabisk och afghansk-talibansk förebild som Hamas i allt större utsträckning ägnar sig åt. Hamas är inte bara ett hot mot Israel utan även emot Gazas befolkning. Varje aktion till stöd för Hamas kan därför betraktas som en aktion mot Gazas civilbefolkning, något för alla Ship To Gaza-seglare att besinna.

Att den svenska extremvänstern deltar i Ship To Gaza till stöd för Hamas är kanske ändå inte så förvånande. Det är ju när allt kommer omkring inte så stor skillnad på talibanska och kommunistiska regimers metoder för att få medborgarna att lyda.. Mer oroande är att andra mer sansade politiska krafter i Sverige som Miljöpartiet och Socialdemokraterna också medverkar i eller ger sitt stöd åt denna missriktade aktion. Att kritisera Israels utrikespolitik, ockupation, bosättningar, hemliga kärnvapen och hantering av Gaza-problemet kan vara legitimt. Likaså att ställa krav på bildandet av en palestinsk stat. Att alla goda politiska krafter i Sverige låter extremvänstern stå isolerat ensamma i att liera sig med islamister, jihadister, terrorister och antisemiter för att uppnå sådana mål borde dock vara en självklarhet.

Mats Dagerlind – Demofon

Länkar

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13298918.ab
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/befria-gazas-folk-fran-hamas-fortryck_6304342.svd

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt