söndag 10 juli 2011

KDU-ordförande emot begreppet mångkulturalism

POLITIK I går skrev KDU:s förbundsordförande Aron Modig om kriminalpolitiken på SVT debatt. Bland annat skrev han att ”Brott måste redas ut. Brottslingar måste straffas. I kriminalpolitiken måste Kristdemokraterna vara tydliga: Vi ska alltid stå på brottsoffrens sida. Kanske innebär det att vi måste vara mer "tough on crime". Kanske innebär det att vi måste ge polisen ökade resurser. Kanske innebär det att straffen för vålds- och sexualbrott måste höjas, att straffrabatten måste avskaffas och att de patrullerande poliserna måste öka i antal.”

Idag kräver han språktest för nyanländare invandrare.

-Det är rimligt att man kan språket och lite om traditioner innan man blir medborgare. När man har bott några år i Sverige borde man kunna det, säger Aron Modig.

Vid KDU:s riksmöte i början av sommaren antog man en motion som deklarerar att samhällsgemenskap står mot multikulturalism. Aron Modig är emot begreppet mångkulturalism som han anser "bygger parallellsamhällen inom samhällsgemenskapen".

- För att kunna bygga en samhällsgemenskap måste vi ha vissa grundpelare som alla måste ställa upp på.

KD-ledningen tar avstånd från förslagen.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt