torsdag 14 juli 2011

Flera grova sexuellt utnyttjande och våldtäkter

SEXBROTT PI kan, lite sent, rapportera om en dom i Attunda tingsrätt som gör gällande att en 40-årig man och en 43-årig kvinna har bedrivit grova sexuella övergrepp mot sina minderåriga barn. Domen är lång, så vi gör en sammanfattning.

Mannen, Fadi Haydari, som ursprungligen kommer från Syrien i början av 1990-talet, har vid ett flertal tillfällen haft sexuell samvaro med sina två minderåriga pojkar genom att förmått dessa till grova avancerade sexualbrott tillsammans med mannen, och mannens svenska fru, Mervi Haydari, som har sitt ursprung i Finland.

Barnen har utsatts för övergreppen alltsedan 5-års ålder och fram till 15-års ålder. Serien av sexuella övergrepp började enligt ena pojken, då mamman sög av honom vid 5-års ålder. Därefter har övergreppen fortsatt.

Mannen och kvinnan döms för att vid upprepade tillfällen förmått pojkarna att delta i grova avancerade sexuella handlingar som bland annat en 69:a med fadern, suga av fadern, bli avsugen av mamman, ha sex med mamman, delta i fotografering under sexakter, ingå i trekanter med mamman och pappan o s v.

Åtalet beskriver gärningar som:

  • Grovt sexuellt utnyttjande av underårig i flera fall
  • Medhjälp till grovt sexuellt utnyttjande av underårig i flera fall
  • Grov våldtäkt mot barn i flera fall
  • Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Attunda tingsrätt dömde

  • Fadi Heydari, född 1970, för sex fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig och två fall av våldtäkt mot barn till 5 års fängelse. Fadi frikändes i fyra  fall av grov våldtäkt mot barn på grund av bristande bevis.

Mamma Mervi Heydaris, född 1968, dom har avhandlats i en tidigare deldom som PI kommer att rapportera om senare.

Domstol

Attunda tingsrätt, mål nr B 9775-10

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt