torsdag 28 oktober 2010

Första åtalet mot olaglig omskärelse

OMSKÄRELSE En 50-årig egyptisk man ställs i morgon inför rätta misstänkt för att olagligen ha utfört omskärelse på småpojkar vid nio tillfällen under 2008 och 2009, trots att han saknade tillstånd från Socialstyrelsen att utföra ingreppen. Detta är första gången som lagen om omskärelse av pojkar tillämpas trots att den funnits i nio år och upp emot 2 000 barn årligen i Sverige utsätts för köksbordskirurger.

Lagen om omskärelse trädde i kraft 2001, trots det har den alltså aldrig tillämpats förrän nu. Mannen åtalas dessutom för ett fall av misshandel och två fall av misshandel alternativt vållande till kroppsskada i samband med ingreppen. Rättegången inleds i morgon, fredag, vid Södertörns tingsrätt där uppspelningen av en videofilm ska styrka att en pojke i Tierp inte var tillräckligt bedövad under ingreppet. Vittnesuppgifter ska också visa att två bröder hemmahörande i Botkyrka drabbades av bland annat vävnadsskador, smärta och crikulationsbrist av ett strypande förband som den åtalade mannen lade runt pojkarnas penisar.

Mannens försvarsadvokat, Lef Silbersky, säger att hans klient nekar till brott:

– Han hävdar med emfas och beslutsamhet att han har handlat korrekt och att han är utbildad för att utföra medicinskt säkra omskärelser.

Mannen hade tidigare ett tillstånd vilket dock åtarkallades av Socialstyrelsen som ansåg att mannen bedömdes vara oskicklig:

– Min klient upplever att detta skedde utan grund.

Lagen om omskärelse av pojkar

Enligt lagen får endast personer med särskilt tillstånd utföra ingreppen på pojkar av icke-medicinska skäl, och då bara på pojkar upp till två månader. Läkare får också utföra ingreppet, även på äldre barn. Den som utför ingreppet utan att ha varken svensk läkarlegitimation eller särskilt tillstånd från Socialstyrelsen riskerar att dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Socialstyrelsen har hittills endast utdelat totalt sex tillstånd, varav ett alltså blev återkallat. Resterande fem tillstånd har getts till personer inom judiska församlingar.

– De andra samfunden tycker ofta att det är meningslöst att begära tillstånd för de vill ofta utföra omskärelser senare än vid två månader.

Torsten Mossberg, Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen fungerar inte lagen. Cirka 3 000 pojkar beräknas bli omskurna i Sverige årligen av religiösa skäl, endast 1 000 av dessa utförs av behöriga personer. Dålig tillgänglighet och bristande information om vart man kan vända sig sägs vara orsaken till att många föräldrar istället väljer att lägga saken i obehöriga händer, med de risker som då föreligger, bland annat ökad risk för skador och infektioner.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt