fredag 29 oktober 2010

Polisen i Skåne söker förklaringar

SKÅNE I Skåne försöker polisen nu mäta tryggheten hos invånarna genom att skicka ett brev till slumpvis utvalda hushåll där mottagaren kan kryssa i svar till ett antal olika frågor. Mot slutet av undersökningen tas ett jätteproblem upp.

Målsättningen med mätningen sägs vara att medborgarnas åsikter bättre ska tas tillvara vid planering av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Skåne. Polisen vill ha reda på vilka problem invånarna upplever i sitt bostadsområde, om man blivit utsatt för brott under det senaste året, om man känner oro över att utsättas för brott och om man känner sig trygg eller otrygg.

Vid fråga #16 hajar man dock till. Här tar alltså den skånska polisen upp något de anser vara ett stort problem. Det är närvaron av “rasister” och “främlingsfientliga” personer som med andra ord ligger bakom oroligheterna i södra Sverige. Bilbränder, stenkastning mot polis och räddningstjänst, våld, etc.

Ridå.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt