söndag 24 oktober 2010

Kjolförbud gav anställd zigenerska 75 000 kr

DO-ANMÄLAN Zigenerskan gjorde praktik på Netto, som övergick i en visstidsanställning några månader under hösten. Enligt kvinnans anmälan frågade hon platschefen innan hon började om det var något problem med att hon bar lång kjol och fick svaret att det inte var det. Men sedan kom en ny chef som ifrågasatte kjolen (folkdräkt/traditionell tjock sammetskjol) och menade att den inte överensstämde med Nettos klädpolicy. Zigenerskan fick sluta sin visstidsanställning och anmälde Netto till DO.

DO utredde anmälan och gjorde bedömningen att företaget utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med etnicitet. Netto nekade dock till diskriminering. DO erbjöd Netto en förlikning som godtogs. Zigenerskan fick därefter 75 000 kronor.

– Det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att de har en klädpolicy som inte slentrianmässigt utestänger människor med en viss etnisk tillhörighet från arbetsmarknaden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Diarie nr: ANM 2009/2449

SN
SN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt