onsdag 13 oktober 2010

Museer senaste vapnet mot oliktänkande

ÅSIKTSFOSTRAN I kölvattnet efter Sverigedemokraternas framgångar i valet har fullständig moralpanik brutit ut i etablissemanget som nu tävlar i avståndstagande och förklaringar till varför det gick som det gick. Den senaste installationen i kampanjen för att få svenskarna att tycka och tänka ”rätt” går ut på att statens museer för världskultur fått i uppdrag att ”motverka intolerans i samhället”.

Det är Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg som kommer att få en direkt instruktion från regeringen för att påbörja arbetet mot intoleransen i samhället. I budgetpropositionen skriver regeringen ”Det är nu angeläget att göra ytterligare insatser för att öka förståelsen för värdet av ett öppet och demokratiskt samhälle som präglas av kulturell mångfald. Regeringen avser därför att ytterligare förtydliga Statens museer för världskulturs uppdrag och roll i detta avseende”.

SvD frågade kulturminister Lena Adelsohn om allt detta är en reaktion på SD:s framgångar:

– Det är uppenbart för alla att diskussionerna om främlingsrädsla gör det viktigare att arbeta för mänskliga rättigheter, respekt, människors lika värde samt demokrativärden.

Sanne Houby-Nielsen, överintendent för Statens museer för världskultur, anser att behovet av en global historieskrivning är viktig och att utvecklingen är ett hot mot det mångkulturella samhället:

– Eftersom detta är en av det svenska samhällets största utmaningar, blir det en prioritet för alla våra museer. Nationalismen växer världen över, också i Skandinavien, och utvecklingen är ett hot mot ett mångfacetterat samhälle.

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt