fredag 29 oktober 2010

Mattias Gardell en gallsur spya

LÄSARBIDRAG Det var tydligen på vippen att den svenska polisens tidning Svensk Polis skulle publicera Mattias Gardells artikel om islamofobi. Det var ju jäkligt försåtligt uttänkt att Sveriges polis skulle göra reklam för denne muslimkramande skälm. I sin besvikelse över att polisen i sista stund avstod från att hugga på det förgiftade betet fick nu Gardell i stället utgjuta sig i Aftonbladet.

Att vara religionshistoriker innebär ju inte att tro på Gud och Gardell får väl snarast kategoriseras som en vänsterman och därmed med största sannolikhet ateist, liksom de flesta svenska politiskt korrekta.
Det hade ju varit en första klassens skandal om den svenska polisen hade accepterat Gardells drapa. Artikeln är så rörig och "out of place" att det är omöjligt att analysera den. Det saknas helt logik utan får artikeln snarast ses som en sur spya av en framträdande representant för förtrytelsens skara.

Gardell frågar om vi lärt oss något av historien? Ja det har vi säkert. Vi har lärt oss att kommunister oftast varit kritiska till judar. Stalins sista stora förföljelse var mot just judiska läkare i Moskva. Vi har lärt oss att de kommunistiska staterna med Sovjetunionen i spetsen mördade sina egna i stor skala, oavsett om de var judar eller något annat.  Vi har lärt oss att socialismen och kommunismen hävdar det rent sekulära samhället och att Gud inte finns utan endast den socialistiska eller kommunistiska ideologin.

Därför är vi så förvånade när socialisterna och kommunisterna kramar om muslimerna. Detta kramande är en anomali så till vida att religionen är det helt dominerande inslaget i muslimernas kultur och står över allt vad sekulärt heter. Vi har lärt oss att muslimska stater inte förmått att anpassa sig till tidens utveckling utan fastnat i en närmast medeltida religiöst dominerad fanatism och inte förmått att förvandla sig till i någon bemärkelse moderna stater.

Socialisterna liksom kommunisterna har – efter Stalins och Sovjetstaternas fallissemang – länge sökt ett "nytt projekt". Det är naturligtvis inte det rent religiösa som drar utan snarare kommunisternas avoghet mot USA och Israel. Och då blir det att anamma att "min fiendes fiende är min vän". De jäklarna försvarar eller förtiger helt det förtryck som råder i många av de muslimska staterna; mot kvinnor, mot oliktänkande och mot andra religioner.

Gardell har möjligtvis blivit miljöskadad av sin uppväxt i pingströrelsens intoleranta värld. Hans oredighet i argumentationen och desperata pliddr-pladder är ju helt sanslöst. Det är ju märkligt att polisen ens för ett ögonblick kunde överväga att publicera denna dynga. Han pekar på orättvisor och dumheter i Sverige från häxjaktens tid och framåt. Javisst det har funnits gott om tokigheter endast 40-50 år tillbaka i tiden. Men när det gäller muslimerna så har ju dumheterna bitit sig fast till vår egen tid och är dessutom allomfattande.

Vad tycker den gamle pingstvännen Gardell om; könsstympning, hedersmord, sharialagar i stället för sekularism, piskning, stening, avhuggna händer, förtryck av åsikts- och yttrandefrihet, avsaknad av demokrati mm mm? Det vore mer intressant att få reda på än att läsa denna meningslösa gallsura spya.

Olof G.

PrintFriendly Share



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt