måndag 18 oktober 2010

Ledande tyska politiker kritiserar multi-kulti

UTRIKES I Sverige har det knappast uppmärksammats att det i Tyskland pågår en intensiv debatt om migration och integration. Denna startades på allvar när en etablerad politiker fick sin bok Tyskland avskaffar sig självt publicerad. I den efterföljande debatten har flera ledande tyska politiker kritiserat invandringspolitiken. En viss uppmärksammat i svensk television har ett uttalande från den tyska förbundskanslern Angela Merkel erhållit. Dock har ingen bakgrund till uttalandet givits, utan man har i både Rapport och Aktuellt nöjaktigt och kort konstaterat fakta, ackompanjerat av ett kort klipp där Angela Merkel uttalar sig om det viktiga för nytyskar att kunna tyska språket. En viktig faktor förutom nyss nämnda bok är CSU:s partiordföranden och ministerpresidenten Horst Seehofer.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalade sig onsdagen den trettonde oktober negativt om att den tyska integrationspolitikens ansats. Tyskland har liksom flera andra europeiska länder försökt bygga upp ett multikultursamhälle. Detta har kommit att ifrågasättas i den debatt som startade vid utgivning av boken Tyskland avskaffar sig självt (Deutchland schafft sich ab). Denna bok är skriven av den f.d. socialdemokratiske finansministern Thilo Sarrazin. Den tyska integrationdebatten hettade till när Angela Merkel i veckan som gick ställde sig bakom systerpartiet CSU:s kritik av ansatsen i migrationspolitiken. Detta tog sig formen i ett uppmärksammat konstaterande från förbundskansler Merkel ”Denna ansats har misslyckats, fullständigt misslyckats”, meddelar sueddeutche.de.

Bakgrunden till förbundskansler Merkels uttalande är att CSU:s partiordförande Horst Seehofer under en längre tid har uttryckt sig mindre politiskt korrekt om den tyska migrationspolitiken. Han har bl.a. sagt att ”…vi som unionsparti står för den tyska kulturen och mot multikulti – multikulturen är död” samt ”Vi ska inte vara hela världens socialtjänst”. Seehofer har dessutom framlagt ett sju-punkts-program för migrationen, enligt sueddeutche.de.

I denna sju-punkts-plan står det bl.a. att läsa:

”Tyskland är inget migrationsland. Integration betyder inte att leva bland andra, utan att leva med varandra på ett gemensamt fundament av värderingar och samhällsordning, och detta i en tysk majoritetskultur som präglas av sina kristna-judiska rötter och av kristendom, humanism och upplysning.”

”En prognostiserad brist på kvalificerad arbetskraft kan inte bli ett fribrev för oreglerad invandring.”

”Integrationsberedskap och integrationsbarhet ska införas som kriterium. … Samt att integrationsvägrare ska kunna utsättas för sanktioner från indragna busspengar till sänkning av bidrag. Detta inkluderar också ifall en medlem av en familj hindras av familjeanhörig.”

”Betydelsen av förvärvandet av tyska språket för integrationen.”

Det finns flera kritiker av Seehofers ord och förslag, och det är i det ljuset som förra veckans uppmärksammade uttalande från förbundskansler Angela Merkel ska ses. Det är alltså ingen plötslig uppenbarelse för Angela Merkel att den tyska integrations-politiken gått mindre bra, men nu måste hon backa upp sitt systerparti CSU. Denna uppbackning gjorde Angela Merkel med besked, det är definitivt ingen dagslända när Merkel uttalar sig om att den multikulturella ansatsen i integrationspolitiken ”…totalt misslyckats”.

Svenska medier har inte haft modet att presentera fler visdomsord inte bara från CSU:s partiordförande men också själva förbundskanslern. Angela Merkel lägger skulden för de senaste 30-40 årens misslyckade migrationspolitik på sina företrädare, säger sueddeutche.de. Merkel har också sagt att ”Vi känner att den kristna människosynen förenar oss, att det är det, som definierar oss”. Och att den som inte accepterar detta ”har kommit fel”. Inte bara ledande politiker för CDU/CSU har åsikter om migrationen, även den tredje regeringspartiet det liberala FDP har yttrat sig. Bland annat har en minister från FDP, Rainer Brüder, enligt sueddeutche.de sagt följande:

”Dessutom behöver vi en kontrollerad invandring men inte in i sociala försäkringssystemet utan kvalificerad arbetskraft efter vårt behov.”

Sverige och Tyskland har länge varit de länder i Europa som klarat sig längst i omfamningen av multi-kulturen. Detta tog stopp för Sverige då Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen i valet den 19:e september. För Tyskland tog det slut då en socialdemokrat publicerade en bok som blev hårstrået som knäckte kamelens rygg. Dessvärre ignorerar svensk media denna intressanta utveckling, förvisso tysk inrikespolitik, men i Europas industriella och vetenskapliga centrum. En inrikespolitisk utveckling som har klara paralleller till svensk inrikespolitik.

I valet 2009 fick de två partierna CDU och CSU 33,5 % av rösterna och kunde tillsammans med FDP bilda majoritetsregering. FDP är ett liberalt frihetsparti och ingick koalition med unionspartierna CDU/CSU. CDU är ett kristdemokratiskt parti på riksplanet (undantaget Bayern) och CSU är ett kristdemokratisk parti på regional nivå i Bayern. CSU/CDU bildar tillsammans en eget block i tyska förbundsdagen och har ingått i många västtyska regeringar efter 1945. Tyskland är en förbundsstat, med en landsriksdag i Berlin samt lokala parlament ute i delstaterna. Bayern är den största förbundsstaten till ytan och näst folkrikast med över tolv miljoner invånare.

Seehofer und Merkel befeuern Leitkultur-Debatte
Merkel erklärt Multikulti für gescheitert
Zuwanderung spaltet Regierungsparteien
Seehofer provoziert die Kanzlerin

PrintFriendly Share
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt