torsdag 7 oktober 2010

Rädda Barnen kräver lättnader för anhöriginvandringen

AVSLAG Anhöriginvandringen från Somalia har så gott som stoppats sedan Migrationsverket börjat tillämpa en ny praxis. Skälet till att många får avslag beror på att kravet om pass skärptes i mars. Anhöriga utan pass beviljas inget uppehållstillstånd och somaliska pass har inte accepterats i Sverige sedan 1991. En person måste styrka sin identitet för att kunna återförenas med sina anhöriga i Sverige. I praktiken handlar det om 99 procent av alla familjeanknytningsärenden som fått avslag hos Migrationsverket. Man vet helt enkelt inte vem som kommer hit annars.

Detta ogillar Erik Ahltorp på Röda Korset, som i sitt arbete träffar ”många av de förtvivlade somalierna som nu inte kan återförenas med sina familjer”. Han tycker att den nya tolkningen av utlänningslagen är orimlig.

– Jag tycker att man får skämmas som svensk, att vi har en sådan rigid flyktingpolitik och att det blir värre och värre, säger han.

Migrationsminister Tobias Billström lovar nu att ”se över lagen” (igen) och öppnar för att luckra upp den dvs göra ändringar i lagen som reglerar anhöriginvandring.

– Mot bakgrund av den här situationen tycker jag att det finns anledning att titta närmare på den här frågan, och om det då finns behov av det, göra ändringar i utlänningslagen, säger Tobias Billström.

De här möjliga förändringarna som du öppnar för, hur skulle de se ut? Är det att man gör undantag just för somalier när det gäller passkrav?

– Det är alldeles för tidigt att uttala sig om det. Vi måste gå in och titta närmare på den här frågeställningen efter att vi nu uppmärksammat att vissa grupper, till exempel somalier, har svårigheter att klarlägga sin identitet och visa upp pass som svenska myndigheter kan godta.

SR

Vilka är det som kommer hit då? Titta på bilden igen  - screenshot från Uppdrag Granskning, utanför ökända Bellevuemoskén i Göteborg.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt