onsdag 22 december 2010

40 procent av muslimska studenter vill ha sharialag

STORBRITANNIEN Som en följd av WikiLeaks uppgifter har det bland annat avslöjats att 40 procent av muslimska studenter i Storbritannien anser att sharialag borde införas i landet. Det är dock inte allt – en av tre står dessutom bakom åsikten att döda i islams namn är berättigat.

Siffrorna kommer från en undersökning utförd av centret för social sammanhållning som inkluderats i amerikanska diplomatiska rapporter. 600 muslimska studenter vid 30 olika universitet runtom i Storbritannien ingick i undersökningen.

Förutom att 40 procent vill att sharialag ska införas, och 32 procent anser att döda i islams namn är okej, vill så många som 54 procent att ett muslimskt parti ska representera deras syn på omvärlden i parlamentet. Undersökningens resultat visar på en radikalisering av unga muslimer i Storbritannien.

En senare diplomatisk rapport framhåller att försöka nå ut till muslimerna i landet är av högsta prioritet. I rapporten konstateras också att trots att muslimerna endast utgör 3-4 procent av landets befolkning är det ändå av yttersta vikt att nå ut till dem.

En plan hade utformats för att få muslimer mer engagerade i samhällsfrågor för att motverka våldsam extremism. Vidare konstateras även att den muslimska befolkningen vuxit till två miljoner och att arbetslösheten är större bland muslimska män och kvinnor än någon annan religiös grupp.

Muslimer visar sig också ha den högsta andelen ersättning för handikapp – 24 procent av männen och 21 procent av kvinnorna påstår sig vara handikappade och oförmögna att arbeta. Samma grupp sägs också vara den minst tillgängliga för arbetsmarknaden, även när det gäller jobbsökande, med hänvisning till sjukdom, studier eller familjeangelägenheter.

I en rapport från 2006 hävdas att den brittiska regeringen gjort endast små framsteg i ett engagera muslimer och motverka extremism. Från USA:s håll avslöjas även ett misstroende gentemot den brittiska regeringen som man inte anser klarar ta sig an problemen associerade med muslimerna i landet.

Mail Online

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt