söndag 12 december 2010

Heroinmissbrukande danska muslimer protesterar: vi är diskriminerade

Ali Aslan vill också få gratis heroin

.
DANMARK Denna absurda historia kan tyckas vara alltför otrolig för att vara sann, men är dessvärre ett stort samtalsämne i Danmark idag. Danmark tog tidigare i år beslut om att dela ut statligt heroin till en grupp långvariga knarkare i syfte att kväva den kriminalitet som utan undantag följer i missbrukets spår. Om detta kan man ha olika åsikter.

Men nu är det danska heroinprogrammet riktat mot de som injicerar drogen, och inte mot de som missbrukar rökheroin. Det har vållat protester från invandrarknarkare, eftersom de anser att islam förbjuder en att injicera, vilket gör att de inte kan ta del av gratis heroin från den danska staten.

I den danska tidningen Politiken ondgör sig journalisten Tarek Omar över det faktum att gratisheroinet endast är av den sort som ska injiceras. Han menar att behandlingen är diskriminerande eftersom den inte omfattar rökheroin.

Tarek Omar skriver:

Det är främst missbrukare med annan etnisk bakgrund än dansk, som kommer i kläm med den nya formen av behandling.

Han har sökt upp föreståndaren för härbärget 'Mændenes hjem', Robert Olsen, som icke förvånande delar hans märkliga uppfattning:

Vi anser det problematiskt att [staten] endast ger möjlighet att injicera heroin. Man exkluderar då en hel missbruksgrupp, när man väljer att fokusera endast på de som injicerar – och det är nästan alla nydanska heroinmissbrukare i Köpenhamn.

Sedan mitten av 1990-talet är majoriteten av narkotikamissbrukare i stadsdelen Vesterbro i Köpenhamn invandrare. Robert Olsen driver också ett "brobryggarprojekt", som är till för "missbrukare med annan etnisk bakgrund än dansk, som vistas i Vesterbro".

Projektet, som finansieras av hälsoministeriet, visar att det finns en stor grupp av människor med invandrar- och flyktingbakgrund som är narkotikaberoende. Denna grupp har mycket liten kontakt med behandlingshem för missbrukare, eftersom de har svårt att delta i mer strukturerad process som dessutom kräver samtal på danska.

Enligt Robert Olsson är det kulturen och religionen, som gör att invandrare inte kan injicera heroin med kanyler. De väljer därför istället att röka så kallat brunt heroin, som de invandrade knarkarna uppfattar som "tillåtet" enligt islam.

Robert Olsen fortsätter:

Man kan därför förvänta sig att mycket få missbrukare av en annan etnisk bakgrund än dansk, kommer att knytas till den statliga heroinbehandlingen. I andra europeiska länders behandlingsprojekt av liknande karaktär, finns möjligheten att röka heroin.

Robert Olsen uppmanar därför Sundhedsstyrelsen i ett öppet brev att revidera sina riktlinjer till att även omfatta rökheroin.

Varje heroinist som omfattas av projektet kostar skattebetalarna 100,000 danska kronor i direkta kostnader, och 600 personer ingår i heroinprojektet.
.

.

.
Islam förbjuder visserligen droger, vilket inte förhindrar att miljoner heroinister återfinns i Mellanöstern och i exempelvis Iran, Afghanistan etc. Och där går det utmärkt att injicera. Se bland annat här:

.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt