söndag 19 december 2010

Irakier hade två fruar en fick uppehållstillståndet återkallat

POLYGAMI Två kvinnor som ansökt om uppehållstillstånd visade sig vara gifta med samma man, varpå en av kvinnornas uppehållstillstånd återkallades. Trots en överklagan ligger Migrationsverkets beslut fast efter att Migrationsdomstolen förkunnat att återkallelsen är motiverad.

En i dag 42-årig irakisk kvinna ansökte om och beviljades 2006 uppehållstillstånd på anknytning till sin make som redan befann sig i Sverige.

Två år senare, i november 2008, ansökte plötsligt ytterligare en kvinna om uppehållstillstånd på anknytning till samma man. Enligt en utredning visade det sig att mannen och den 42-åriga kvinnan skilt sig 2006 och i augusti 2008 blev deras skilsmässa klar.

I november 2009 beslutade Migrationsverket att återkalla kvinnans uppehållstillstånd då de ansåg att hon aldrig haft för avsikt att leva tillsammans med maken och att hon uppgett falska uppgifter. Dessutom skulle hon aldrig ha beviljats uppehållstillstånd om Migrationsverket känt till uppgifterna om att mannen redan var gift med en annan kvinna.

Dagens Juridik

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt