lördag 4 december 2010

Explosion av våld i Oslofängelset

NORGE Under den senaste tiden har det skett en explosion av våld i Oslofängelset i Norge. Hittills i år har 104 fall av allvarliga vålds- och hotsituationer uppstått. Bakomliggande orsaker sägs vara stora kulturskillnader mellan de intagna och en kraftig tillökning av unga kriminella.

Färska siffror visar att intagna på Oslofängelset attackerat personalen i form av våld och hot 55 gånger fram till mitten av november i år medan 49 fall av allvarligt våld mellan intagna rapporterats, vilket är en dramatisk ökning från tidigare år.

Justitieminister Knut Storberget säger att han är bekymrad och följer situationen noga.

En av de främsta anledningarna till det ökade våldet sägs vara det stora antalet unga med beteendeproblem som ingen annan instans i samhället lyckats få rätsida på. Det är pojkar som begått allvarliga brott. Fram till juni i år var de flesta unga intagna samlade på en avdelning. Efter ett antal våldsincidenter och mycket stök och oro blev en förändring nödvändig. Därför blev de yngsta spridda över hela fängelset där de får en tät uppföljning.

En annan stor utmaning är det faktum att det aldrig tidigare funnits så många nationaliteter bakom murarna. Fångar med ursprung i 60 olika nationer sitter i dag bakom lås och bom på Oslofängelset.

En av fångarna, Beudin Azimov från Tjetjenien, säger att när så många olika kulturer samlas på ett ställe så blir det bråk. Somliga talar inte ens engelska och många retar upp sig. Det är många som befinner sig i vanskliga situationer och behöver få utlopp för sina aggressioner, säger han.

Även fängelsedirektören,Stig Meisler Storvik, uttrycker en start bekymran:

– Det är klart att det är utmanande, och språket är utan tvivel den största barriären. Somliga talar lite eller ingen engelska. Vi prövar att erbjuda de flesta av våra intagna utbildning eller arbete i fängelset men upplever alltmer att det är svårt att ge intagna med utländskt medborgarskap ett korrekt bemötande på grund av språket. Utifrån ett säkerhetsmässigt perspektiv är det ett problem att personalen inte alltid förstår vad de intagna talar om sinsemellan.

Ordförande för Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, säger till fängelser över hela landet att förbereda sig på att möta samma slags problem som de i Oslo:

– Det som sker i Oslo ser du ofta igen i resten av systemet tio år senare. Oslo är ett ständigt pilotprojekt för den kriminella utvecklingen.

VG

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt