onsdag 15 december 2010

Apple förbjuder media att publicera religionskritik i Ipad

CENSUR Som alla vet släppte Apple den svenska versionen av Ipad för en tid sedan. Expressen fick hybris och skröt om att nu var de minsann först ut med en applikation till maskinen. Men riktigt så enkelt är det inte. Apples dominans gränsar till monopol och deras detaljerade avtal visar sig vara omgärdad av restriktioner och förbehåll. Något alla tidningar måste skriva på och där framgår det vad man inte får inte publicera:

Sex och religionskritik – Detta riskerar att utesluta tidningarna ur systemet.

Enligt avtalet som gäller för utvecklare av applikationerna har Apple rätt att kontinuerligt granska och lägga sig i innehållet. Detta även efter att apparna har genomgått den stränga godkännandeprocessen. Det är i avtalet knutet till just den tjänsten som Apple ger sig själv långtgående rättigheter att ha åsikter om det innehåll som publiceras. Bland annat får inte appens ägare tillgängliggöra innehåll som " “enligt Apples rimliga bedömning kan framstå som stötande, till exempel material som kan anses obscent, pornografiskt eller nedsättande."

Hur Apple gör sina bedömningar är oklart. I ytterligare ett dokument med riktlinjer som riktar sig till utvecklare av applikationer, "App Store Review Guidlines", skriver företaget att de avvisar appar som de själva tycker "går över gränsen". Var den gränsen dras sägs inte. Apple nöjer sig istället med att konstatera att "vi tror du vet det när du passerar den".

Företaget skriver vidare att det aldrig lönar sig "om du springer till pressen och gör ner oss" utifall att ens app inte skulle bli godkänd.

Ordförande i Journalistförbundet kritiserar Apple

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt