tisdag 7 december 2010

Danmark: Palestinier mest kriminella

BROTTSLINGAR Ny statistik från Danmarks Statistik visar nu återigen det som numera är allmänt känt även i Sverige, invandrare är betydligt mer brottsbenägna än den inhemska befolkningen. I vårt grannland har man däremot också delat upp den invandrade kriminaliteten i folkgrupper, något som inte gjorts fullt ut i Sverige. Föga förvånande är det araber, i detta fallet specifikt palestinier, som visar upp en markant överrepresentation.

Enligt statistiken är 21 procent av invånarna med invandrarbakgrund i åldrarna 20-29 år  dömda för någon form av kriminalitet under 2009. Motsvarande siffra för etniska danskar är 8,4 procent. Samtidigt vissar siffrorna att det är stor skillnand mellan de olika invandrargrupperna.

Således står palestinska män för 137 procent mer förbrytelser än genomsnittet. Där är dock alla brott inräknat, även fortkörning och liknande, men det är ett stort antal våldsförbrytelser som höjer talen. Siffrorna är kompenserade för socioekonomiska faktorer, men visar också att turkiska (kurder), somaliska och afghanistanska invandrare står för mer än dubbelt så mycket brott som andra boende i Danmark.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech menar att dessa palestinier överhuvudtaget aldrig skulle ha släppts in i Danmark. Att så skedde beror på en amnesti 1992 där redan nekade invandrare trots det fick lov att stanna i Danmark.

Integrationsministern menar att de invandrare Danmark har (som inte skiljer sig så mycket från de som finns i Sverige) kommer från helt främmande mellanösternkulturer och det därför innebär att dessa kulturer också smittat av sig vad gällande brottsbenägenheten i Danmark.

jp.dk

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt