lördag 4 december 2010

DO ska bekämpa diskriminering, inte svenska traditioner

IDIOTI Som reaktion på Hanne Kjöllers artikel i DN på fredagen bidrar även Börje Peratt, författare mm, och Maria Ogannesian, studerande i statsvetenskap och offentlig rätt, till sågningen av DO vid fotknölarna på Newsmill.

Kjöller avslöjar bland annat i sin artikel att hos DO får de anställda inga julklappar utan en vinterpresent. Någon julfest förekommer heller inte – däremot en decemberfest. Allt naturligtvis för att ingen ska riskera att känna sig utanför och diskriminerad. Inte helt olik den politiskt korrekta paniken i USA där det inte längre heter Merry Christmas utan Happy holidays.

En rolig anekdot eller talande för hela verksamheten? Det lutar onekligen åt det senare. För fruktar man att en julklapp på en svensk arbetsplats kan uppfattas som diskriminerande blir liksom inget diskrimineringsärende för litet. Överkänsligheten går igen i flera av de mål DO valt att driva rättsligt. Samtidigt som de flesta är överens om att det finns en verklig och allvarlig diskriminering väljer DO att gå till domstol med det så kallande handskakningsfallet, där en arbetssökande man av religiösa skäl vägrat skaka hand med en kvinnlig chef. Eller att argumentera mot skolavslutningar där det sjungs ”Den blomstertid”.

Börje Peratt tycker till:

Vi kallar inte muslimska fester och deras symboler med andra namn. Ramadan är namnet på muslimernas fastemånad. Ska den inte få heta så? Och vad ska man kalla den i så fall. Hungermånad, Den självpåtagna svälten? Det är antagligen lika illalåtande för en muslim som decemberfest på vår Julhögtid.

[...]

Judarna har sina namn och sina symboler det skulle inte falla oss in att bosätta oss i israel och kräva att de ska ändra dem för att anpassa sig till eventuella invandrare. Deras invandring handlar snarare om att man ska assimileras. Eller som vi säger i Sverige integreras.

[...]

Genom att ersätta julafton och julpaket med ”decemberfest” och ”vinterpresent” har man således smygit igångännu en ”trojansk häst” och upplöst beteckningarna för de symboler som tillhör en av våra största högtider. Är nästa förslag att döpa om Sverige till Mångland och ändra flaggan till en målarpalett, fast utan gult och blått naturligtvis. Ja med DO är vi faktiskt på väg att sudda ut det gula och blå och ersätta med något annat. Även ett kors i flaggan är ju diskriminerande. Eller hur, DO? Vad ska vi erätta korset med?

Peratts artikel följs av Maria Ogannesians som fortsätter sågningen:

Kjöller skriver bland annat att myndigheten har som policy att inte ge de anställda julklappar utan vinterpresenter och DO håller inte heller någon julfest utan en decemberfest allt detta för att inte de anställda ska känna sig diskriminerade. Efter att ha fått mig ett skratt så kopplar jag genast detta med min senaste kurs i skolan om organisationsteori där myter om offentliga organisationer anses vara livsviktiga för organisationers överlevnad.

[...]

Dessvärre är DO inte ensamma om sin inställning. Tidigare har det debatterats om vi ska kunna sjunga ”Den blomstertid nu kommer” och nationalsången vid skolavslutningar. I Kävlinge kommun stoppades förskolorna från att besöka en kyrkas julkrubba. (Sedan tog kommunen tillbaka beslutet, men tjänstemännen slår fast att det är en ”svår fråga”). Vad har hänt med valfriheten? Vill föräldrar att inte deras barn deltar så är det väl deras val men att införa ett allmänt förbud för att på så sätt undvika diskriminering är fel väg att gå.

Kjöllers artikel på DN:s ledarsida lämnade mig med en fråga om inte den som utsätts till att vara samhällets expert i frågan klarar av att ta tag i problematiken: kommer någon annan kunna göra det? Man brukar säga att hoppet är det sista som försvinner hos människan men jag känner verkligen att DO idag är en HOPPLÖS myndighet om behöver akutvård och upprustning om den ska överleva.

Danmark

En lustig parallell kan dras till Danmark där utrikesdepartementet i Köpenhamn gör tvärtom och återtar julen. 1998 införde man religionsneutrala Season’s greetings på julkorten, i synnerhet de till icke kristna länder. Men i år plockas Merry Christmas fram igen.

PI

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt