torsdag 9 december 2010

Avvisad från Vilks föredrag DO-anmäler

DISKRIMINERINGSINDUSTRIN De fyra muslimska män som stoppades från att komma in på Lars Vilks föredrag på Uppsala universitet i oktober känner sig diskriminerade av polisen och tänker göra en anmälan till DO.

Det var den 7 oktober som Lars Vilks höll sitt omdiskuterade föredrag, denna gång utan dramatik. Förra gången, i maj, gick det mindre bra då ett gäng tokiga muslimer visade sitt rätta jag i vad som skulle bli en världsberömd batalj.

Inför det senaste föredraget hade en rigorös säkerhet satts på plats, liknande den på en flygplats. Fyra män, samtliga muslimer, stoppades från att ta sig in till föreläsningen. Tre av dem skjutsades dessutom iväg några kilometer från platsen.

– Det var fyra yngre män som inte fick komma in i lokalen. Det fanns misstankar om att de planerade att genomföra någon form av opinionsyttring som skulle störa Lars Vilks föreläsning.

Christer Nordström, Uppsalapolisens presstalesman

En av de som eskorterades bort var Yasri Khan, som säger sig vara ovetande till skälet att han blev bortkörd, förutom tröjor de hade på sig med en logga för Svenska muslimer för fred och rättvisa.

– Muslimer framställs ofta som förövare. Vi ville visa att den bilden inte stämmer genom att uppträda helt fredligt. Om Vilks gick för långt skulle vi visa vårt missnöje genom att resa oss och gå ut, hade vi bestämt.

Khan säger sig ännu inte fått någon förklaring till varför polisen agerade som de gjorde, och vill gärna veta varför de kördes bort och vem som tog beslutet att så skulle göras. Han anser det även vara ironiskt då föreläsningen handlade om yttrandefrihet, och säger att den endast verkar gälla för vissa men inte för andra.

Nu ska Khan och hans kamrater DO-anmäla Uppsalapolisen.

– Vi är snart färdiga med anmälan. Vi ska bara gå igenom detaljerna med våra juridiska ombud.

Han drar nu slutsatsen att polisen behöver utbildning.

– Vi hjälper gärna till. Det handlar inte bara om vad de gjorde mot oss, det här är ett strukturellt problem hos polisen.

Ergo

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt