fredag 3 december 2010

Norska regeringen lanserar kampanj mot radikalisering

NORGE Den norska regeringen är bekymrad över en ökande radikalisering i delar av invandrarbefolkningen i landet. Nu sätts bland annat en nätportal upp för att öka medvetenheten runt radikaliseringen och våldsam extremism.

Statsminister Jens Stoltenberg, tillhörande Arbeiderpartiet, säger att även om Norge är ett tryggt land att bo i så ser de en bekymrande utveckling och vill nu trappa upp arbetet med att förebygga och åtgärda en ökande radikalisering. Tillsammans med justitieminister Knut Storberget (Ap) presenterades på onsdagen en handlingsplan mot radikalisering och våldsam extremism.

Handlingsplanen har fyra insatsområden: Ökad kunskap och information, förstärkning av myndigheternas samarbete, förstärkning av dialog och ökat engagemang samt stöd till sårbara och utsatta personer.

Bland de nya åtgärder som ska bekämpa terrorism och extremism i framtiden finns lanseringen av en forskargrupp, en ny nätportal och en handledare för hur man undviker finansiering av terrorism.

– Det är många som frågat mig om detta inte är för naivt. Till det säger jag att det är naivt att inte sätta igång den här typen av arbete, säger Storberget.

Regeringen har jobbat med handlingsplanen sedan 2008. Både organisationer och forskare med en bred kompetens har deltagit i arbetet. Man har tagit del av erfarenheter från Danmark, Nederländerna och Storbritannien.

Stoltenberg understryker att regeringen fokuserar på en bred förebyggande insats för att förhindra att våldsamma extrema attityder ska övergå i handlingar.

– Det är bättre att förebygga en våldshandling än att straffa den. Vi vet att förebyggande arbete kan förhindra att vi får ett mer radikaliserat samhälle, säger Stoltenberg.

Flera av åtgärderna riktas mot extrema muslimska miljöer. Stoltenberg betonar samtidigt att det är lika viktigt att bekämpa högerextrema miljöer.

– Vi ser en utveckling mot våldsam extremism knutet till islam som bör tas på allvar. Det finns ingen tvekan om att detta är en viktig del av åtgärderna. Det handlar om att stoppa dem som har för avsikt att bruka våld för att nå religiösa eller politiska mål.

Norge är ett av de tryggaste länderna i världen, likväl har vi inga garantier mot terrorism. Vi ser att utvecklingen pekar i samma riktning som i andra europeiska länder där terroristaktioner genomförts eller försökt genomföras. Regeringen vill ligga i framkant för att förebygga och förhindra en oönskad utveckling, säger Storberget.

VG

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt