tisdag 14 december 2010

Sverige saknar handlingsplan mot muslimska extremister

SYLTRYGGAR När den muslimske självmordsbombaren smällde av sin sprängladdning i centrala Stockholm i lördags togs stora delar av det svenska samhället helt på sängen. Både säkerhetspolisen och de styrande politikerna har fått kritik för sin flathet och sin uppenbara motvilja att se den fundamentalism som växt fram hos delar av Sveriges muslimska befolkning, och anledningen till detta kan vara att man helt saknar en plan för att handskas med detta hot.

I både Danmark och Norge finns det nationella handlingsplaner för att tidigt upptäcka och förebygga tecken på extremistisk muslimsk fundamentalism, i Sverige saknas det helt.  Tore Björgo, professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo, som har forskat i olika former av terrorism och högerextremism i Norden, menar att det beror på Sveriges “tillbakadragna hållning”, vilket närmast kan tolkas så att landets styrande i princip låtit muslimerna härja runt som de vill.

Björgo menar att Sveriges fokus mer har legat på att bevaka vänster- och högerextremism. Dock kan man ifrågasätta om just vänsterextremismen är speciellt bevakad då den i stor utsträckng agerar med politikers och massmedias tysta medgivande.

Enligt Bjørgo har Danmark en "brutalt öppen" diskussion om militanta islamister. I Sverige är förhållandet det motsatta; här ligger fokus på militanta nynazister, menar han. Björgo säger också att det finns tydliga tecken på att svenska makthavare lider av en betydande beröringsångest vad gällande religiös extremism.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt