måndag 20 december 2010

Dag in och dag ut asylcirkusen fortsätter oförtrutet

Svensk prioritering

ASYLCIRKUS Under en enda dag publicerades nedanstående axplock artiklar i landsortspressen. Under en enda dag. Trots att migrationsverket går på knäna, på grund av ökat arbetstryck och skenande kostnader, fortsätter regeringen Reinfeldt oförtrutet att ta in nya “landsmän” till Sverige. Oavsett hur hög arbetslöshet vi än har. Trots att asyl- och anhöriginvandringen fortsätter att spräcka alla upptänkliga rekord.

Samtidigt har våra folkvalda politiker, både på riks- och lokalnivå, bildat enad front med massmedia och genomför en evigt malande indoktrineringskampanj: “Det här är bra för Sverige!”, “Sverige behöver detta på lång sikt!”, “Vi har ingen egen kultur – vi måste importera den!”, “Svensken måste visa empati”.

Detta sker samtidigt som varje annat land nu slår bakut och gör kraftiga nedskärningar i invandrarmottagandet: England. Tyskland. Frankrike. Norge. Danmark. Ja, samtliga övriga länder i Europa skär ner idag, men i Sverige har både regering och opposition i sin oändliga vishet bestämt att vi svenskar ska vara “ett föredöme”. Oavsett kostnad för oss svenskar, både vad beträffar livskvalitet och ekonomiska uppoffringar.

De få kritiska röster som höjs tystas snabbt och effektivt ned. Rasistkort delas ut till höger och vänster. Fråga Ulf Nilson.

Läs nedanstående ögonblicksbild av vad som händer runt omkring i Sverige, och betänk att dagen före, och dagen efter, den 10 december så fanns det med största sannolikhet lika många liknande artiklar införda i våra tidningar.

Nyheterna: "Nu är det klart: – Flyktingbarn till Oskarshamn"

Det är klart att även Oskarshamns kommun ska ta sitt ansvar när det gäller detta. Att vi ska ta emot ensamkommande är det ingen någon tvekan om, säger Ingvar G. Wahlström, Socialchef i Oskarshamns kommun.

Kalmar Läns Tidning: "Emmaboda tar emot 35 flyktingar, varav 5 ensamkommande barn"

Kommunstyrelsen i Emmaboda beslöt i full politisk enighet att nästa år ta emot 35 flyktingar, varav fem så kallade ensamkommande barn.

De ensamkommande barnen skall vara minst 15 år gamla, även om en "senare genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålder på barnet", som Migrationsverket skriver i avtalet.

Huvudansvaret för försörjningen övergår till Arbetsförmedlingen, som också svarar för introduktionen till arbetslivet. Undantag är äldre och sådana "som inte står till arbetsmarknadens förfogande": för dem får kommunen betala försörjningsstöd.

Under 2011 får kommunen först en grundersättning på 562 800 kronor plus en schablonersättning per person och år på 50-80 000 kronor beroende på ålder. För de pengarna åtar sig kommunen att se till att flyktingarna har någonstans att bo, att de som är aktuella kommer i skola, att anställa tolkar, att ge undervisning i svenska för invandrare, samt att ge samhällsorientering.

Ett problem är att det bland de flyktingar som kommer till Emmaboda finns ett ökande antal analfabeter.

Nerikes Allehanda: "Närmare avtal om ensamkommande flyktingbarn"

En enig kommunstyrelse i Hallsberg har beslutat att fördjupa samtalen med Migrationsverket för att så småningom teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

"Vi vill starta förberedelser för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn, Thomas Doxryd (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sydsvenskan: "Lomma tar emot åtta ensamkommande barn 2011"

Lomma kommun öppnar nästa år famnen för åtta ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Trolig placering blir på Solberga där kommunalägda bolaget VoB Syd redan driver ett transitboende åt Malmö kommun.

Vem som får det praktiska ansvaret för ungdomarnas boende bestäms nu av socialnämnden.

Vårdbolaget VoB Syd fick i höstas hård kritik, från bland andra migrationsminister Tobias Billström, sedan Sydsvenskan avslöjat att företaget gör en 42-procentig vinst på verksamheten i transitboendet.

– Vi pratar med VoB Syd som sköter transitboendet om de skulle kunna tänka sig att ta hand om detta. Men det är inte klart vem det blir som får uppdraget. Vi lämnar alla dörrar öppna för socialnämnden att sköta det här, säger kommunalrådet Anders Berngarn (M).

Hur ser du på att VoB fått kritik för att man tjänar stora pengar på flyktingbarnen?

– Delar man ut pengarna till ägarna tycker jag det är för höga ersättningar. Jag tycker att de som driver det ska ha betalt för sina kostnader. Men har man alldeles för höga vinstmarginaler är det ju bättre att höja kvaliteten på verksamheten.

Vägs vinstnivåerna in när socialnämnden bestämmer vem som ska få uppdraget?

Nej, aldrig. Det har inte diskuterats. Det bästa skulle kanske vara om vi som kommun drev boendet själva och använde eventuella vinster som vi finner bäst. Men det har vi varken kompetens eller personal till. Det har VoB garanterat att man har.

Kommunen ska också förhandla med Migrationsverket om att fortsätta ta emot vuxna flyktingar.

Norra Skåne: "Klart med boende för flyktingpojkar"

Hässleholms kommun ska inrätta ett hem för ensamkommande flyktingbarn, i praktiken för åtta pojkar i åldrarna 14-17 år som troligen kommer från Afghanistan. Att benämningen “barn” används trots att hemmet vänder sig till ungdomar i tonåren beror på att man som under 18 i lagens mening betraktas som barn.

Kostnaderna för hemmet beräknas täckas av pengar från Migrationsverket. Men pengarna räcker troligen inte till för att täcka kommunens kostnader för skolgången.

Barn- och utbildningsnämnden påpekar att det uppstår merkostnader ifall inte pojkarna kan få plats i den befintliga skolorganisationen. Och som det är nu kan endast enstaka elever tas emot utan att utöka organisationen.

Förvaltningen beräknar merkostnader på mellan 200 000 kronor och 800 000 kronor beroende på vilken skolnivå ungdomarna befinner sig på.

Helsingborgs Dagblad: "Länkens hus kan bli boende för flyktingflickor"

Efter att det stått tomt i några månader kan Länkens gamla hus på Munka Ljungbyvägen i Ängelholm få nya hyresgäster [sic!]. Socialförvaltningen ska öppna ett boende för ensamkommande flyktingbarn, i första hand flickor, som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Beslutet om att öppna boendet är fattat i socialnämnden men det är ännu oklart när det blir klart för inflyttning.

– Vi måste ha personal på plats och villan måste renoveras innan ungdomarna kan flytta in, säger Renée Hallin, på socialförvaltningens boendesektion.
Ett boende för ensamkommande flyktingbarn som fått uppehållstillstånd finns redan i dag i Munka Ljungby. Där bor i dag enbart pojkar.

För att kunna arbeta med jämställdhetsfrågor är det däremot viktigt att kommunen skapar ett boende som i första hand är till för flickor, förklarar Renée Hallin.

– Flickorna kommer från länder med en annan syn på jämställdhet och kvinnors rätt. I det avseendet behöver de extra stöd, säger hon.

Boendet i Länkenvillan ska enligt beslutet ha plats för sex ungdomar.

Sedan 2007 har Ängelholms kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Totalt har 42 ungdomar anvisats till kommunen. 34 har stannat efter att de fått permanent uppehållstillstånd.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt