onsdag 1 december 2010

Forskare varnar för högre arbetslöshet

ARBETSLÖSHET I går rapporterade vi att trots den högsta arbetslösheten i Europa på 12 år hör vi dagligen hur viktigt det är med arbetskraftsinvandring till Sverige. Nu varnar forskare för en högre arbetslöshet i synnerhet bland utomeuropeiska invandrare.

Enligt en ny forskningsrapport från Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning vid Linnéuniversitetet i Växjö har arbetslösheten i Sverige stigit kraftigt sedan finanskrisen 2008  och de som sedan mitten på 80-talet haft svårast att hävda sig på arbetsmarknaden, invandrare från länder utanför Europa, har drabbats hårdast. Minskningen av sysselsättning är väldigt koncentrerad till den utomeuropeiska gruppen.

Enligt rapporten, som presenteras nästa år, har sysselsättningsgraden mellan 16 och 64 för utomeuropeiska invandrare hittills i år sjunkit till 68 procent jämförd med de som är födda i Sverige. Innan finanskrisen var motsvarande siffra 74 procent vilket är mindre smickrande för regeringen med integrationsminister Erik Ullenhag i spetsen. Det är i dag Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för så kallade nyanlända.

– Förklaringen är att en stor del av invandringen under lågkonjunkturen består av flyktingar från Irak, Somalia och andra länder utanför Europa. Dessa grupper har haft det mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Jan Ekberg, professor

För invandrare födda i Europa ser det klart bättre ut trots de sämre ekonomiska tiderna. Mellan 2008 och 2010 har sysselsättningsgraden legat på ungefär samma nivå för denna grupp. Enligt Ekberg beror det till stor del på en relativt stor invandring från Polen. Barn till invandrare som kom till Sverige före 1970 har det också gått bra för.

Läget för de med utomeuropeiska föräldrar är desto sämre, vilket beror på att Sverige sedan 80-talet tagit emot en stor grupp invandrare med efterföljande anhöriga från Asien, Afrika och Latinamerika som haft det svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

– Många av barnen till dessa invandrare befinner sig nu i utbildningssystemet. Inom den närmaste tioårsperioden kommer den gruppen som vill ut på arbetsmarknaden att växa kraftigt.

[Om arbetslöshet går i arv] Ja, även bland svenskfödda finns tyvärr liknande mönster för ställningen på arbetsmarknaden. Men sambandet är särskilt kraftigt mellan generationerna för invandrare.

Under 50- och 60-talet, då framför allt europeiska arbetskraftsinvandrare kom, var sysselsättningsgraden högre än bland svenskar. Sedan 70-talet har dock sysselsättningsgraden för invandrare stadigt minskat.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt