fredag 10 december 2010

Skola tvingas flytta julspel från kyrka till matsal anledningen: islam

ISLAMISERING Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. Den ska vara saklig och allsidig. Trots det kan en avslutning som hålls i kyrkan vara tillåten om annan lämplig lokal saknas och tonvikten läggs på den gemensamma samvaron och inte på religiösa traditioner. Men i år får inte sju-åttaåringarna på Byttorpsskolan i Borås spela upp sitt julspel inför föräldrar i kyrkan. Anledningen stavas muslimska barn. Så man tvingas flytta årets julspel till skolans matsal. Skolinspektionens kritik mot kyrkliga avslutningar gör planeringen inför jul till en svår balansgång för skolorna.

Journalisten ifrågasätter rektorn, som gärna vill spela upp i kyrkan, om det spelar någon roll var det spelas. Rektorn i sin tur har tittat runt på lagar och vad andra skolor gjort tidigare och finner det bäst att hålla spelet på neutral mark. Därmed sviker ännu en skola en långvarig svensk tradition pga undfallenhet och gummiryggande för muslimer.

Får vi sjunga Nu tändas tusen juleljus? frågar rektorn sig.

- Vi har gått väldigt mycket på traditioner tidigare. Men nu får vi tänka om.

Journalisten ifrågasätter igen: Känns det vettigt att du lägger så mycket tid på att fundera på om ni ska sjunga Nu tändas tusen juleljus och andra psalmer?

Rektorn svarar, om att det ska gå rätt till:

- Det är så oerhört viktigt för oss, eftersom vi fått invandrarbarn från Norrby, att de inte får skulden för det här. Det är definitivt inte orsaken. Utan det handlar om svensk lag och den kritik Gånghesterskolan fått.

Och ska barnen ha en chans alls att spela upp i kyrkan ämnar rektorn be imamen vara med och därmed få dennes godkännande.

Barnen tillfrågas om julavslutningen och flera av eleverna tycker att man kan fira antingen i skolan eller i kyrkan.

– Det är inget speciellt med kyrkan, menar Teodor.

– Det viktiga är att vi får sjunga för föräldrarna, säger flera.

Alla är medvetna om att vissa barn inte får gå med till kyrkan.

– De tror på en annan Gud än Jesus, är den förklaring en av grabbarna ger.

BT

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt