fredag 2 september 2011

Datorspel på skoltid i Tensta

UTBILDNING Skolinspektionen var kritisk efter besöket på Ross Tensta Gymnasium. Skolan låter eleverna spela datorspel under skoltid i ett särskilt inrättat rum som de kallar för ‘Digitala rummet’. Eleverna får möjlighet att ägna skoltiden åt spelet World of  Warcraft, och idrottstimmarna utgörs av ett X-box med tillhörande dansmatta.

Dessutom är några av lärarna obehöriga vilket inspektionen också hade anmärkningar på.  Ross Tensta Gymnasium inriktar sig på ‘skoltrötta elever’ (SvD:s ordval), det vill säga elever som inte klarar grundskolan. Skolan tar också emot elever som har fullständiga betyg. Tensta är för övrigt en av Stockholms mest ‘svenskglesa’ förorter, i december 2010 beräknades 86,5 procent ha utländsk bakgrund.

SvD
Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt