torsdag 8 september 2011

Säpos terrorexpert bekräftar: islamister största hotet

TERRORISM Som vi nyligen skrev om HÄR utgör enligt Säpo den islamistiska terrorismen det största hotet mot Europa. I en intervju i DN idag inför tioårsdagen av terrordåden mot World Trade Center i USA bekräftar Säpos terrorexpert Malena Rembe den bilden.

I antal räknat utförs majoriteten av alla terrordåd inom EU visserligen av etnonationalistiska och separatistiska grupper men statistiken är enligt Rembe missvisande eftersom det i praktiken bara är ett par enskilda länder i Sydeuropa som har problem med dessa grupperingar.

– Det faktiska hotet har varit allvarligare från de islamistiska grupperna. Det de eftersträvar i termer av effekt innebär oftast fler döda.

PI har tidigare hänvisat till Tino Sanandajis utmärkta och noggranna sammanställning över hur antalet dödsfall i terrordåd fördelar sig på olika typer av gärningsmän i Europa och USA de senaste tio åren. Men den tål att göra reklam för igen eftersom media påfallande ofta ägnar sig åt att sprida politiskt korrekt desinformation i syfte att tona ned islamisternas farlighet. (Sammanställningen är gjord innan terrordåden i Oslo och Utöya och siffrorna behöver förstås justeras en aning med anledning av de dödsoffren men det innebär inte att Sanandajis övergripande slutsatser helt ställs på huvudet.)

Rembe berättar i DN-intervjun också att Säpo i sin bedömning av hotbilden mot Sverige gör skillnad på ”attentatshot” och ”verksamhetshot”. Attentatshot härrör från personer som själva är beredda att genomföra terrorattentat. Verksamhetshot härrör från personer som på olika sätt stödjer terrorism i andra länder, exempelvis med ekonomiska bidrag. Det senare har enligt Rembe blivit vanligare på senare tid. Inga specifika exempel ges i artikeln men en inte alltför vågad gissning är att ökningen främst kan tillskrivas somalier, afghaner och palestiner som stödjer Al Shabab, talibanerna respektive Hamas.

Att någon oemotsagd får berätta sanningen om det islamistiska terrorhotet i DN tillhör inte det vanliga och en återgång till det normala ljugandet sker nog rätt snabbt efter den 11 september. För att blidka dem som anser att DN borde tiga om sånt här publiceras dock intervjun med Säpos terrorexpert tillsammans med en snyftare om när polisen gjorde ett felaktigt terroristgripande med krigsrubriken ”Oskyldigt anklagad för terrorbrott: Polisen siktade på mina barn”.

DN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt