måndag 12 september 2011

Granskningsnämnden friar Rapport

FULMEDIA Granskningsnämnden friar på löpande band. Nyligen kunde vi berätta att nämnden friat P3-programmet Tankesmedjan i två fall, det ena där man kallat Danmark för ”ett pissland” och längre fram för en intervju med Jimmie Åkesson (SD) under Almedalsveckan då producenten stod vid sidan av scenen och hysteriskt delade ut order till programledarna. Nu frias även Rapport för sin bristfälliga rapportering om en opinionsmätning utförd av Sifo där Sverigedemokraternas siffror bekvämt nog ”glömdes bort”.

Hela 282 personer har anmält inslaget i Rapport den 21 augusti. Även det uppföljande inslaget, där SD:s stapel fanns med men var alldeles för liten proportionellt, anmäldes av fyra personer.

Granskningsnämnden:

I inslaget den 21 augusti sades att väljarsympatierna för regeringspartierna hade ökat, att det inte fanns någon statistiskt säkerställd förändring för något enskilt parti men att sett till blocken så hade de rödgrönas övertag minskat. Att det i detta sammanhang inte gavs någon information rörande väljarstödet för Sverigedemokraterna eller något annat enskilt riksdagsparti innebär enligt granskningsnämndens mening inte att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i SVT:s sändningstillstånd. Nämnden kan inte heller finna att utformningen av inslaget den 22 augusti strider mot dessa krav.

Det som anmälarna i övrigt tar upp avseende inslaget den 21 augusti medför enligt nämnden inte att programmet strider mot de bestämmelser som gäller för SVT:s programverksamhet.

För beställ-tv-tjänsten SVTPlay gäller inte kraven på opartiskhet och saklighet. Den anmälan som rör SVTPlay lämnas därför utan åtgärd.

Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Kerstin Calissendorff efter föredragning av Nidia Larsson.

Relaterat

Granskningsnämnden friar Tankesmedjan
Tankesmedjan i P3 frias för inslag med Jimmie Åkesson
SD "glöms bort" i Rapports redovisning av Sifo
Den glömda stapeln – PI påverkar

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt