lördag 17 september 2011

Stopp för moskébyggen i spanska Salt

EURABIEN I Salt, en stad i närheten av Barcelona där muslimska immigranter nu utgör 40% av invånarna, har politkerna tagit beslut om att inga moskéer får byggas under ett års tid. Det är det första beslutet i sitt slag i Spanien. Moratoriet kommer efter ett omfattande missnöje bland den infödda befolkningen över ett planerat bygge av en stor salafitisk moské finansierad av Saudiarabien.

Salafism är en radikal och fundamentalisitiskt inriktning inom islam där den bärande idén är att återskapa det man ser som islams ärofulla historiska storhet. Detta ska ske genom att man med våld upprättar ett muslimskt kalifat innefattande Mellanöstern, Nordafrika och delar av Europa, bl.a. Spanien, som salafisterna betraktar som muslimskt territorium som måste återerövras.

I den spanska Salt är de infödda spanjorerna av naturliga skäl inte så begeistrade över att deras lilla stad förvandlas till ett högkvarter för sådana subversiva politiska idéer. Efter massiva protester har de styrande alltså beslutat om ett ettårigt stopp för alla moskébyggen. Man hade tidigare gett bygglov till den kritiserade salafistiska moskén men fick nu alltså backa. Vad som när detta år är till ända sker är oklart men en gissning är att missnöjet består och att byggstoppet förlängs eller permanentas.

I Sverige ses det bland beslutsfattande politiker inte som något problem att islamistiska diktaturer som Saudiarabien och Iran sätter upp filialer för sina totalitöra regimer och ideologier på svensk mark. I total poltisk korrekt aningslöshet välkomnar man i stället sådana initiativ och betraktar dem som kulturberikande. Kvinnor tvingas i dessa moskéer sitta på en liten undanskymd balkong bakom galler längst bak i lokalen. Menstruerande kvinnor släpps överhuvudtaget inte in. En befogad fråga till våra styrande är förstås i vilka andra svenska möteslokaler en sådan ordning skulle accepteras.

Pundicity

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt