onsdag 28 september 2011

Radikal islamism naturlig i Storkyrkan

ISLAMISERINGEN Föga förvånande var det muslimska koranverser som ekade i Storkyrkan inför riksdagens öppnande. Ett positivt och naturligt tecken i Det Nya Sverige, enligt både domprosten och imamen.

För besökarna gällde det att gilla läget när imamen Othman al Tawalbi intog scenen i Stockholms domkyrka. Den traditionella gudstjänsten som föregår riksdagens högtidliga öppnande firas ju sedan några år tillbaka på äktsvenskt pk-manér. Vi får dock hoppas att varken domprost Åke Bonnier eller Svenska kyrkan gjort någon närmre granskning av imamen i fråga. Har de gjort det, är det nämligen riktigt illa. Den som bemödar sig att googla Othman al Tawalbi hittar nämligen enkelt uppgifter som borde kunna väcka upp, till och med, Svenska kyrkan ur sin törnrosasömn.

PI har tidigare rapporterat om al Tawalbis smutsiga byk. Han var med om att grunda Ibn Rushd, studieförbundet med det klingande slagordet "islam är en del av Sverige". Ett slagord som, som av en händelse, även användes av al Tawalbi under en intervju med SD-TV. Ibn Rushd har även kontakter med ett flertal radikala källarmoskéer, där al Tawalbi bland annat talat sig varm för sharialagarnas förträfflighet. Inte så konstigt kanske, med tanke på att han har en fil mag i sharia.

Nu har samme al Tawalbi alltså intagit Storkyrkan – och anställts av Sofia församling i Stockholm. Medlemmarna i Svenska kyrkan betalar därmed, förmodligen ovetandes, lön till en av Sveriges notoriska hardcore imamer.

Domprosten, som själv figurerat i media ett antal gånger på grund av sin tendens att vända prästkappan efter vinden, försvarade kategoriskt islam under intervjun. Den enda kritik som framfördes riktade sig, tro det eller ej, mot de kristna. Enligt domprosten har kristna en tendens att se sig som bättre än andra och uppmanar därför sin självgoda och fientliga fårflock att istället försöka se det goda hos andra. Tydligen har vi mycket att lära av dessa "andra".

Om detta är sant eller inte är ändå upp till var och en att avgöra. Ett tips till domprosten och Svenska kyrkan kan i så fall vara att läsa koranen innan man brister ut i lovsång över dess innehåll. Eftersom kyrkans företrädare tydligen anser det för arbetsamt att läsa själv, tar PI sig härmed friheten att hjälpa samtliga landets halal-hippies på traven.

PI behövde inte ta sig igenom många suror för att konstatera att det finns en hel del godbitar bland de absoluta och ofelbara gudsorden. Det överlägset vanligaste konstaterandet är att otrogna ska brinna i helvetets eldar. De kan alltså vara av intresse att se hur imamens officiella uttalanden stämmer med koranens gudomliga sanning.

Tillåt oss börja med "mångfald". Hur ställer sig egentligen koranen till andra religioner?

”Men vill någon hava något annat än islam till religion, — ska han höra till de tillspillogivna.”
3:79
"Den Gud vill vägleda, hans bröst öppnar han för islam. Sålunda skickar Gud straffdomen över dem som icke tro."
6:125

"Otrogna äro de som säga: Gud är förvisso Kristus, Marias son."
5:19

Inte så positivt kan man tycka. Men det blir bättre. När Åke Bonnier betonar hur viktigt det är med religionsdialog, för att på så sätt väcka det han kallar för "en helig avundsjuka" att lära av varandra, får han inte någon större respons från koranen:

"Om du rättar dig efter [de kristna] — får du sannerligen ingen beskyddare eller hjälpare i Gud."
2:114

"I som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets."
3:114

"Om de vända eder ryggen, så gripen dem och döden dem, varhelst I finner dem, och skaffen eder ej någon beskyddare eller hjälpare ibland [de kristna]."
4:91

Domprosten är också den som konstaterar att "Gud är inte religiös". Men det är just det han är. I alla fall enligt islam:

"Guds religion! Vems religion är bättre än Guds? Och vi äro hans dyrkare."
2:132

Men värdegrunderna, då? Den säger ju både domprosten och imamen är desamma? Nja. Låt oss använda två citat från de självgoda kristna, med två från "fredens religion":

"Håll fred med andra människor så långt det är möjligt."
Romarbrevet 12:18

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem"
Matt. 7:12

kontra:

"Profet, uppmuntra de rättrogna till strid! Det tillkommer ej en profet att taga fångar, förrän han anställt ett blodbad på jorden."
8:66, 68

"I som tron, striden mot dem bland de otrogna som bo i närheten."
9:124

"Islam är för alla tider, för alla samhällen," säger al Tawalbeh. Det är nästan så att man kan höra ett eko från Muslimska brödraskapets grundare Hassan al Banna som är upphovsman till det klassiska uttalandet: "Det ligger i islams natur att dominera, inte att domineras. Att påtvinga dess lagar på alla nationer och att sprida sin makt över hela planeten."

Nåja. Det återstår väl att se.

Intervjun som genomfördes av SD-TV i samband med gudstjänsten:

PI om Othman al Tawalbe:

Sharia-utbildad imam delaktig vid riksdagens öppnande
Svenska kyrkan anställer islamolog som pluggat sharialagar

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt