lördag 17 september 2011

Niqab-förbud i Nederländerna

NIQAB-BAN Belgien, Frankrike och Italien har redan förbjudit de extrema plaggen som radikala islamistiska kvnnor har. Nu är det Hollands tur. Regeringen beslöt idag att förbjuda niqab och burqa. När regeringen bildades efter valet i juni 2010 behövde den stöd från PVV ( Freedom party) där Geert Wilders är partiledare. Ett av villkoren för partiets stöd var ett sådant förbud och nu är det dags.

Vi avser utfärda ett generellt förbud på allmänna platser mot ansiktstäckande klädnad. Den föreslagna lagen omfattar offentliga byggnader, utbildningsinstitutioner, sjukhus och allmänna kommunikationsmedel.

Att bära ansiktstäckande klädnad skiljer sig fundamentalt från den karaktär av jämlikhet som är vårt kännemärke. Det är emot principerna av jämlikhet mellan könen eftersom klädnaden endast är avsett för kvinnor. Även om det i vissa kretsar kan ses som en inskränkning av religionsfriheten är det nödvändigt och i högsta grad motiverat att skydda de traditioner och civiliserade umgänge som Nederländerna karaktäriseras av.

Straffet för bärande av burqa och niqab kommer att bli böter. Personer som passerar Holland via flyg, och således är i transit, kommer inte att omfattas av denna lag.

Dagens regeringsbeslut i Holland sänds nu till landets högsta domstol för bedömning och eventuella ytterligare synpunkter innan lagen presenteras inför parlamentet för bifall.

vladtepesblog

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt