onsdag 7 september 2011

Illegala invandrare får gratis vård i Sörmland

GRATIS SJUKVÅRD Som PI skrev om HÄR blir det vid årsskiftet fritt fram för så kallade papperslösa, alltså illegala invandrare, att söka vård i Sörmland. Detta beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen och skyndar därmed på ett beslut som togs i landstingsfullmäktige i juni om att förändringen skulle ske någon gång under planperioden. Beslutet kritiseras av Therese Borg (SD).

Beslutet har diskuterats under flera år. Åsa Kullgren (S) i landstingsstyrelsen menar att vård är en mänsklig rättighet och oppositionsrådet Magnus Leivik (M) gläds också över beslutet, han hade dock velat se mer klara regler då beslutet gäller personer som stadigvarande vistas i länet. Vi befarar att det skapar osäkerhet om vad som räknas som stadigvarande, säger Leivik.

Beslutet kritiseras av Therese Borg (SD):

Landstingsstyrelsen beslutade igår att alla människor som vistas i Sörmland ska ha rätt till hälso – och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel på lika villkor. Innebörden av detta är att även de människor som vistas i Sörmland illegalt efter att ha fått avslag på asylansökan alternativt efter att inte alls ha sökt asyl, ska ha rätt till vård oavsett betalningsförmåga.

[...]

Jag och mina partikamrater har tidigare klargjort att vi på intet sätt motsätter oss att illegala invandrare får akutsjukvård. Detta är också ett ställningstagande som vi självklart står fast vid. När det handlar om akutsjukvård och därmed om att rädda liv finns alltså inga motsättningar mellan oss och övriga partier.

Beslutet som fattats av Landstingsstyrelsen, och som vi hela tiden motsatt oss, innebär i teorin att landstinget Sörmland åtar sig att bekosta vård för hela världens befolkning, under förutsättning att de tar sig till och vistas i Sörmland. I praktiken kommer detta förstås inte att inträffa, hela världens befolkning kommer inte att ta sig till Sörmland. Men vi har fått ett regelverk som gör att landstinget Sörmland åtar sig att bekosta vård för ett helt obegränsat antal människor som dels bryter mot lagen genom att uppehålla sig illegalt i landet, som i flertalet fall inte bidrar till välfärden genom att betala skatt, och som dessutom sällan kan betala för den vård de får.

Enligt mig är inte detta att ge vård på lika villkor. Inte på något sätt. Tvärtom ges en grupp människor fördelar som inga andra får ta del av. Beslutet sänder dessutom ut signaler om att det knappast lönar sig att arbeta, betala skatt och följa svensk lag. Det framstår istället som mer gynnsamt att inte arbeta, att inte betala skatt och att låta bli att respektera svensk lag.

[...]

Therese Borgs blogg

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt