torsdag 22 september 2011

Svenska för invandrare, SFI, privatiseras

SFI Efter flera år av kritik och ifrågasättande av systemets effektivitet ska nu SFI privatiseras. Den nya utbildningen kommer att kombineras med arbete eller praktik och öppnas upp för andra instanser är bara kommunerna.

- Det finns ingen annan skolform i Sverige som har fått förfalla så som SFI har gjort, säger Nyamko Sabuni (FP) jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister med ansvar för SFI.

En av tio lärare i SFI är utbildad och en tredjedel av eleverna hoppar av i förtid. Dessutom har det förekommit utbrett fusk i form av att elever avsiktligt misslyckats på prov för att få stanna kvar i systemet och därigenom fortsätta kunna plocka ut ersättning. Nu ska dock hela systemet göras om och kraven på uppföljning av resultaten under undervisningen ska förtydligas och kombineras med arbete, yrkesutbildning eller praktik. Kommunerna ska dessutom inte längre ha monopol på utbildningarna.

- Jag vill ju gärna se en individanpassad utbildning och då är det ju bra att det finns flera olika anordnare av utbildning och inte bara kommunen, och framför allt vill jag se utbildningar kopplade till branscher, alltså arbetsmarknaden, så att man lär sig yrkessvenskan först och främst.

SVT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt