onsdag 21 september 2011

FBI-föreläsare: Islam större hot än Al Qaida

IDEOLOGIN ISLAM William Gawthrop är analytiker och föredragshållare i ämnet terrorbekämpning på FBI-akademin i Virginia i USA där nya agenter utbildas. Hans åsikt är att USA mer bör rikta in sig på att bekämpa islam än på terrororganisationer som al-Qaida eftersom de bara utgör en del av det stora och verkliga hotet – den islamska ideologin. Hur denna världsimperialistiska ideologi maskerad till religion är beskaffad lär Gawthrop ut till de nya FBI-rekryterna, något som inte gillas av alla.

I april i år uppmärksammades ett av dessa föredrag och kritiserades av politiskt korrekta krafter i USA varvid FBI-ledningen såg sig nödgad att gjuta olja på vågorna genom att hävda att föredraget var en engångsföreteelse. Gawthrop har dock hållit föredrag på samma tema både tidigare och senare. I videon ovan håller Gawthrop exempelvis ett halvtimmeslångt fördrag inför en större grupp personer som arbetar med brottsbekämpning.

Under rubriken "Att beskriva den islamska lagens strategiska teman och drivkrafter" slår Gawthrop bl.a. fast att islams heliga texter till 17 procent handlar om religion medan resterande 83 procent är en doktrin med en överordnad agenda om världsherravälde – att kontrollera världen. Inte heller i USA kan man berätta om detta utan att råka ut för kritik och fördömanden, något som naturligtvis också drabbat Gawthrop.

Washington-analytikern Aki Peretz säger exempelvis i en intervju i tidningen Wired att det Gawthrop påstår är ”sinnesbedövande dumt och farligt”. På ett bakvänt och vulgärretoriskt sätt lyckas Peretz få det till att Gawthrop hävdar att varje del av statsapparaten, från CIA till försvarsdepartementet till kongressledamöter skulle vara en del av en sammansvärjning för att förinta Västerlandet.

En annan kritiker som får komma till tals i tidningen är Rick "Ozzie" Nelson, tidigare anställd hos CIA men numera kontraterrorismexpert på Center for Strategic and International Studies. Han menar att Gawthrop genom att måla upp hela islam som ett hot oavsiktligt kan underlätta al-Qaidas rekrytering av potentiella terrorister. Exakt hur detta fungerar klarläggs inte av Nelson som inte heller behöver besvara frågor som om det är rimligt att förtiga sanningen om islam bara för att en sådan hypotetisk risk finns.

Andra kritiker är ännu mer summariska och ännu mindre argumenterande i sin kritik mot Gawthrop. Jarret Brachman som studerar nätbaserad islamisk radikalisering nöjer sig till exempel med att avfärda Gawthrops prat som en total mardröm. Mönstret känns utan tvekan igen av mången islamkritiker här hemnma i Sverige.

DN
Wired

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt