fredag 23 september 2011

DO: OK att förbjuda bönestunder på arbetsplats

FINLAND Låt er inte luras av rubriken, naturligtvis gäller inte detta Sverige. Dock har finska motsvarigheten till DO friat en arbetsgivare som anmäldes av en muslimsk anställd då den förstnämnda förbjöd bönestunder i personalrummet och i de allmänna utrymmena på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren hänvisade till kollektivavtalet där det står att samtliga arbetstagare ska ha en jämlik rätt och möjlighet till pauser i lugn och ro. En del av de anställda upplevde bönestunderna som störande och inga andra slags andakter var tillåtna i personalrummet. Detta ansåg diskrimineringsnämnden var rimligt och friade arbetsgivaren – ingen överträdelse mot lagen om likabehandling har skett. Om jippot inte anordnas i samfundets egna utrymmen omfattas de av lagen om sammankomster på allmän plats, vilket förutsätter att man har ägarens/förvaltarens tillstånd.

Nämnden konstaterat även att alla har rätt till religions- och samvetsfrihet, vilket också innebär att ingen är skyldig att delta i religionsutövning mot sin övertygelse.

HBL
Vasabladet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt