tisdag 20 september 2011

Ring P1:s Bo Holmström kallar Gaza-terrorister för frihetskämpar

Lyssna: Ring P1!

PROPAGANDA Bo Holmström svarar i dagens Ring PI. Vid 12:20 minuter in i programmet ringer en man som vill belysa att palestinska myndigheter försörjer fängslade terrorister och terrormisstänkta i Israel. Bekostar dessa löner gör delvis Sverige med sitt generösa bistånd till området. Holmström svarar i ytterst tveksamma ordalag när han beskriver terrorister som frihetskämpar, och försöker provocera inringaren genom frågeställningar i stil med: ‘med terrorister, menar du Hamas?’

Lyckligtvis håller inringaren masken. Holmström anser att anhöriga till ‘kämparna’ måste få försörjning, varpå inringaren kontrar med att det inte är försvarbart att försörja kriminella. Holmströms syn på terrorister är synnerligen absurd. Inringaren däremot uppvisar en sund syn på hur man kan hjälpa palestinierna, nämligen genom marknadskrafterna. Genom att köpa varor från området kan man hjälpa invånarna ur fattigdomen, men inte genom bistånd. Det senare verkar de båda debattörerna eniga om i slutet av samtalet; att biståndet måste ses över.

Inringaren nämner också att han läst om detta i SvD. Vilken artikel säger han inte, men Per Gudmundson skrev om detta i en ledare. Där tar han upp i vilken utsträckning fångarna erhåller ekonomiskt stöd. Biståndet som är från Sverige uppgår till 700 miljoner kronor årligen, en fånge i ett israeliskt fängelse får mer i snitt än en anställd på myndigheterna i de palestinska områdena.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt