torsdag 1 september 2011

Värnamopolitiker: Enligt ok med könsapartheid på badhus

KÖNSAPARTHEID I början av juli skrev vi om Värnamo kommun och den tekniska nämndens beslut att införa muslimsk könsapartheid i badhuset. Inga män är inte tillåtna och all personal måste vara kvinnor. Nämnden till och med beslutade att ta 70 000 kronor från Värnamobornas skattepengar till inköp av insynsskydd över alla stora fönster. För gud förbjude om fönstertittande män får se kvinnornas hud.

Något som heter Värnamo Internationella Vänner vilket är synonymt med privatpersonen Peter Lagerman lät oss också förstå att informationen till "invandrarmännen" inte "löser knuten" med att kvinnorna inte får bada tillsammans med männen – och den kulturen måste vi ha förståelse för.

Artikeln finns här

I god PI-anda hörde många läsare av sig till Tekniska nämnden och uttryckte sitt missnöje med gummiryggarnas beslut. Nämnden består av politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centern.

Nu bemöter moderaten Glenn Lund, ordförande i tekniska nämnden, alla klagomål och PI häpnar över svaret. Vi börjar tro att svenska politiker driver med oss alla:

Förbättrad simkunnighet bakom beslut om enskild simundervisning

På kommunfullmäktige den 25/8 diskuterades enskilda tider för simundervisning för kvinnor. I maj fattade tekniska nämnden beslut om detta och syftet är att förbättra simkunnighet bland kommunens invånare.

När denna fråga kom till oss på tekniska så tänkte vi ur ett medborgarperspektiv, där en grupp ville ha möjlighet att lära sig simma, under lite andra omständigheter.

Vi fick frågan om vi kunde medverka till att kvinnor kunde få bada själva, av en kommunal samarbetspartner. Vi tyckte då och tycker fortfarande att speciella badtider för kvinnor inte är något konstigt. Det finns bland annat i Gislaved och Jönköping. Självklart är att alla som simmar ska betala. När vi införde detta ville vi inte inkräkta på redan uppbokade tider. Önskemålet om en gardin, tyckte vi inte var märkligt även om vi tvekade om kostnaden.

När invändningarna kommer att en stor del i den här gruppen inte vistas vid vatten, kanske man ska tänka sig att de kan vara med om en båtolycka eller att det kanske är så enkelt, att de kan rädda livet på någon annan. De flesta drunkningar sker nära land, så det är viktigt att kunna ta några simtag.

Vi har fått kritik för att det här beslutet slår tillbaka mot jämställdheten. Vad gäller jämställdhet så måste man fråga sig om man inte måste ge vissa grupper lite längre tid. Och visst är det en jämställdhetsfråga att kunna simma.

När vi kommer till den ekonomiska frågan så ska de som simmar under den här tiden betala lika väl som alla andra. Jag tror inte att timkostnaden per person är högre än vid andra tillfällen. Efter hösten finns det en detaljerad redovisning.

Det har även påståtts att vi begår lagbrott när vi bara kan ha kvinnlig personal vi dessa tillfällen. Det tror jag inte är rätt. Förvaltningen säger att man kan lösa den saken.

Slutligen så anser jag tolerans och acceptans för våra olikheter viktigt i vårt samhälle och att ge alla lite utrymme är en del av vår demokrati.

Tekniska Nämndens svar

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt