lördag 10 september 2011

Kristus alltför politiskt inkorrekt för nutida tideräkning

TRAMS Skolmyndigheterna i Australien anser att att ha Kristi födelse som referenspunkt för vår tideräkning är förlegat och vill i stället att det ska heta ”före” respektive ”efter vår tideräkning”. Det är dock en inte helt kontroversiell förändring.

– Ett intellektuellt absurt försök att avlägsna Kristus från vår historia, säger Peter Jensen, den anglikanske ärkebiskopen av Sydney, enligt The Daily Telegraph.

Oppositionens talesman i utbildningsfrågor, Christopher Pyne, har även han inte mycket till övers för reformen.

– Ett försök att förneka vilka vi är som människor. Australien är Australien eftersom nationen har sin grund i det judisk-kristna arv som vi har övertagit från Väst, säger han.

Utbildningsministern, Adrian Picolli, säger sig inte ha några betänkligheter över att tideräkningen inte längre ska ha sin utgångspunkt i Kristus. Frågan är hur pass stort stödet är bland befolkningen. The Daily Telegraph anordnade en omröstning i vilken hela 80 procent anser att detta är att gå för långt.

I Sverige uppger Christian Mattsson på Språkrådet att båda varianterna förekommer men att det inte finns någon tendens till att den nya, mer politiskt korrekta, versionen är på väg att ta över. Han menar att denna reform har sin grund i att rensa ut värderingar och att man inte ska ta ställning för en viss religion. Före och efter Kristus skulle ”lukta för mycket kristendom”.

Den australiensiska reformen skulle ha införts 2012 men har nu skjutits på framtiden.

Världen idag

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt