torsdag 29 september 2011

Ministern förtiger att SD ordnade ersättning till vanvårdade fosterbarn

RÄVSPEL Det är Sverigedemokraternas förtjänst att det trots allt blir en ekonomisk ersättning till vanvårdade fosterbarn. Regeringen ville inte betala, men inför hotet om ett nytt nederlag i riskdagen efter att SD aviserat att man avsåg göra gemensam sak med S, MP och V i frågan kovände regeringen. När barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nu offentliggör uppgörelsen låtsas hon som att SD inte existerar.

Perioden 1920 – 1995 placerades fler än 250 000 barn i fosterhem och barnhem. I en TV-dokumentär 2005 avslöjades att omfattande övergrepp och vanvård förekommit i dessa hem. En utredning gjordes av Socialstyrelsen som kunde dokumentera att det verkligen förekommit kränkningar, övergrepp och vanvård på svenska institutioner. I Vanvårdsutredningen 2010 vittnade fler än 400 personer om att de utsatts för övergrepp som fosterbarn. Den så kallade Upprättelseutredningen föreslog 2011 att var och en som vanvårdats i fosterhem eller barnhem under 1920–1980 skulle ersättas med 250 000 kronor.

För några veckor sedan meddelade Maria Larsson att regeringen, trots att man tidigare uttalat sig i positiv riktning, avsåg att gå emot utredningen och att ingen ekonomisk ersättning skulle utgå till de drabbade. Därmot erbjöd man sig ställa till med nån slags ursäktsceremoni. Beskedet möttes av en massiv kritik och till Larssons försvar kan sägas att hon troligen blev överkörd i frågan och själv nog helst hade sett ett beslut i enlighet med utredningens förslag.

Efter att regeringen fått klart för sig att den samlade oppositionen med S, MP, V och SD hade för avsikt att gå emot regeringen och för att undvika ännu ett förödmjukande nederlag i riksdagen ändrade sig regeringen igen. Nu skulle de som vanvårdats som fosterbarn få sina 250 000 kronor. Det formella beslutet togs på onsdagskvällen efter förhandlingar med företrädare från regeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna var inte inbjudna.

Inte heller nämndes Sverigedemokraterna när barn- och äldreministern meddelande pressen:

– Jag är väldigt glad över att vi har kunnat nått en uppgörelse med oppositionen, som är S, MP och V /…/. Jag beklagar verkligen att många av de drabbade har slitits mellan hopp och förtvivlan. Jag är glad att vi kommer att kunna genomföra det här. Det innebär också att vi särbehandlar en grupp. Ska man kunna göra det är det då viktigt att vi har en bred politisk överenskommelse

Hade överenskommelsen blivit för bred om även SD bjudits in till förhandlingarna?. Inte ens när Maria Larsson uttrycklígen pressas på hur det påverkar förtroendet för regeringen och Kristdemokraterna att man har svängt fram och tillbaka på det här sättet tillstår hon vad det egentliga skälet är – Sverigedemokraternas vågmästarställning i riksdagen. I stället svamlade hon fram förljande krystade förklaring:

– Kristdemokraterna och regeringen har hela tiden undersökt möjligheterna till ersättning och det är vi som tagit initiativ till att kunna utreda hur man ska kunna göra det. Jag beklagar dock att blev olika besked under processen. Men jag är glad över att vi nu är framme, och nu kan säga att de personer som blivit vanvårdade ska kunna få ersättning.

Det var skandalöst att neka dessa personer som man mer eller mindre redan lovat ersättning, det är ynkligt att man vänt först under galgen, inte för att man insåg att man gjorde fel utan för att man riskerade straffas av oppositionen och det är ryggradslöst av såväl regeringen som de övriga oppositionspartierna att inte kunna tillstå att det var Sverigedemokraternas förtjänst att det blev någon ersättning till de vanvårdade.

I upprättelseutredningen räknar man med att nånstans mellan 2 000 och 5 000 personer kan få ersättningen på 250 000 kronor. Det innebär sammanlagt en kostnad i storleksordningen en halv till en miljard kronor. Det är kaffepengar jämfört med de mångmiljardbelopp man varje år vräker ut av skattebetalarnas pengar i bidrag och subventioner på massinvandringen. Men i Sverige går invandrare före svenskar – t.o.m. de som när de var barn på det mes skamliga sätt sveks av det samhälle vars främsta uppgift borde varit att skydda dem.

Aftonbladet

Relaterat

De vanvårdade fosterbarnen blir en fråga för riksdagen
Mer dokumentation krävs om vanvårdade
SD: "Regeringen bör ompröva nej till ekonomisk ersättning för vanvårdade barn"

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt