onsdag 14 september 2011

Professor: Sjunkande IQ med hög invandring

FORSKNING I samband med att det inhemska befolkningsantalet krymper i förhållande till den utomeuropeiska invandringen, krymper också vår begåvning, mätt i IQ. Detta uppseendeväckande uttalande skulle säkerligen orsaka krupp bland PK-maffian i Sverige, men i Danmark är man som bekant lite mer frispråkig. Det är professor emir. Helmuth Nyborg som i Jyllands-Posten ger uttryck för vad vi andra anar men inte vågar ens andas om.

Som bekant är våra grannländers invandring bara en bråkdel av den svenska. Ändå har, framför allt Danmark, dragit ordentligt i nödbromsen. Skräckscenariot för det danska folket är det som sker på andra sidan sundet.

Professor Nyborg har länge stått bakom den skärpta danska invandringspolitiken. Han har varnat för att följa Sverige som nu har börjat kana även ekonomiskt. Anders Borg har skruvat ner den förväntade tillväxten och grymtar om att det är för den höga arbetslösheten. Han vet mycket väl, resonerar Nyborg, vad den höga arbetslösheten beror på.

Transfereringarna, d v s bidrag, delas i Sverige upp i tre grupper: Inrikesfödda, utrikesfödda och utrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Utgifterna för den sista gruppen har stigit kraftigt på senare år. I Lund försörjs 63,9 procent av dessa av transfereringssystem, i Växsjö 77.8, Malmö 75,4 och Södertälje 77,8 procent.

I Växsjö kommer ursprungsbefolkningen att vara i minoritet år 2050. Den invandrande skaran har en hög fertilitet, tre-fyra gånger högre än den svensk-danska. Svensk forskning har kommit fram till lite andra resultat naturligtvis, men tyvärr måste man numera konstatera att det finns inget objektivt och offentligt i Sverige. Allt stängs till bakom höga portar som gömmer maktens korridorer.

Richard Lynn och Tatu Vanhanen är två forskare som har kommit fram till att när utvandringen startade från Afrika någon gång i mänsklighetens barndom, finns det ett samband som påvisar att ju högre norrut som människor flyttade, ju snabbare skapade de en civilisation, demokrati och en fungerande ekonomi. Detta ska alltså bero på att dessa människor utvecklade en högre intelligens (mätt i IQ) än de som bosatte sig söderut.

Denna förbluffande slutsats byggde på evolutionsteorin. Kylan och den knappa mattillgången selekterade brutalt fram de som överlevde och inte i områdena i norr. Man har måttet IQ 90 som den gräns som avgör livsförmågan. Under 90 och du har lägre chans, ju högre över 90, ju högre överlevnadschans. Vi minns väl alla den där giraffhalsen från skolan.

Med den stegrande invandringen från framför allt afrikanska länder och arabvärlden, kommer IQ-värden under 90 att börja dominera. Ofta under även 80.

I takt med att IQ:n försämras i en allt större del av befolkningen, drabbas också hela samhället: tillväxten, utbildningsnivån, kvalificerad arbetskraft, konkurrenskraften och hur välfärden fungerar när BNP sjunker.

Fertiliteten bland danskar-svenskar ser ut att minska för varje år. Samtidigt ökar den bland de utomeuropeiska invandrarna eftersom de blir mer livnärda. Av våra skattepengar förstås.

Så här lägger så Nyborg in sin stöt mot den röda falangen i dansk politik:

Det er ironisk, at rød blok ønsker mere lighed, men ikke ser, at netop idéen om øget lighed fremmer social ulighed. Lige adgang for alle betyder nemlig, at individuelle begrænsninger, der før lå i miljøet, forsvinder og erstattes fuldt ud af individuelle genetiske forskelle i begavelse (fraset tilfældigheder).

Lighed fremmer de store genetiske forskelle i IQ. Rød lighedspolitik garanterer således den kognitive lagdeling af samfundet, den selv ønsker at fjerne.

Ungefär: De röda eftersträvar likhet, men vad de får är olikhet med sin politik. Ironiskt så främjar likhet de med sämst egenskaper. Ribban måste läggas lägre. Och med ett sämre utbildat folk kommer hela samhället att vandra bakåt i utvecklingen.

Det danska valet står för dörren. I Sverige går man bara och hoppas på ett katastrofval för Danske Folkeparti och att de kastas ut från regeringen. Nåja, vi får väl vara glada att vi har fria val. Än så länge.

Jyllandsposten

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt