fredag 23 september 2011

Reinfeldt talar om jämställdhet i FN

HYCKLERI Fredrik Reinfeldt skall idag hålla ett tal i FN. I en artikel i DN skriver han att talet kommer att handla om jämställdhet och hur viktig, men också hur ekonomiskt gynnsam, jämställdheten är för världen. Han trycker på hur hemskt det är att det finns länder som inte tillåter kvinnliga bilister, arvtagerskor eller kvinnlig rösträtt. Han nämner inte några exempel på vilka länder det handlar om, utan talar övergripande om problemet:

Frågorna kring kvinnors rättigheter berör drygt hälften av världens befolkning, men utvecklingen är långsam och framstegen få i många delar av världen. Vi har dessutom exempel på länder där utvecklingen snarare går bakåt.

Han nämner naturligtvis inte utvecklingen i Sverige där bland annat könssegregerade simskolor har blivit en del av vardagen. Så här uttrycker han sig om jämställdheten längre ner i artikeln:

Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer – oavsett kön – samma möjligheter till utbildning, ekonomiska möjligheter och till att delta i samhället. Att det fortfarande år 2011 finns länder i världen som förvägrar kvinnor rätten att rösta, att ärva, att arbeta och till och med att köra bil är oacceptabelt.

Reinfeldt uppvisar en positiv syn på kvinnors rättigheter, samtidigt kan man inte låta bli att reagera med tanke på hur lite han verkar bry sig som om problemen som finns inrikes. Det verkar snarare som att statsministern anser att mångkultur går före mänskliga rättigheter och jämställdhet, i alla fall i Sverige.

DN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt