söndag 4 september 2011

Tre av fyra danskar vill skärpa eller bibehålla nuvarande invandringspolitik

DANMARK Enligt en färsk undersökning beställd av Jyllands-Posten är danskarna på det stora hela nöjda med landets restriktiva invandringspolitik. Så pass att Christoffer Green-Pedersen, professor i offentlig politik på Aarhus universitet, menar att det inte finns några ytterligare röster att vinna på en åtstramning av invandringspolitiken.

Grafik: Jyllands-Posten

Lite drygt 50 procent av danskarna uppger att de är nöjda med invandringspolitiken som den är medan knappt 17 procent anser att ytterligare åtstramningar år på sin plats. 25 procent tycker tvärtom och vill se lättnader. Knappt åtta procent har ingen åsikt.

JP

Relaterat:

Majoritet danskar positiva till invandringsdebatten
DN fortsätter ljuga om dansk invandringsopinion

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt