torsdag 15 september 2011

Ensamkommande utvisas efter brutalt kamerarån och grov stöld

UTVISNING Mohamed Bin Salah påstår sig vara 17 år, är medborgare i Algeriet och pratar algerisk arabiska. Följande går att läsa i domen:

Han kom ensam till Sverige i maj 2011 och uppgav en identitet som, om den är riktig, innebär att han idag är 17 år gammal. Han är alltså ett "ensamkommande barn". Han har sökt asyl i Sverige men eftersom han under hösten 2010 sökt asyl i Danmark – under en annan identitet – ska han enligt den s k dublinförordningen överföras till Danmark för asylprövning och har ingen flyktingstatus i Sverige. Av personutredningen framgår att Mohamed Bin Salah uppger att han är föräldralös och kommer från Algeriet. Vidare framgår att han under sin tid i Sverige vistats dels i Skåne, dels i Norrköping samt att han två gånger avvikit från asylprocessen.”

Redan den 5 juni var Mohamed Bin Salah pårökt samt tagit tabletter. Då fanns han i Malmö. Sedan går han in i en park och stjäler en mobiltelefon, värd 8000 kronor, ur en kvinnas ficka. Vittnen såg stölden och polisen grep honom. Två månader senare grips han igen, nu misstänkt för rån i Eslöv.

Följande hände enligt målsäganden:

Kvinnan utför fotouppdrag som hobbyverksamhet. Den 3 augusti var hon på väg hem från ett fotouppdrag med kameror, objektiv och annan utrustning i en kameraväska över ena axeln. Hon gick in på den fastighet i Eslöv där hon har sin bostad och gick genom en grind för att passera till en innergård. Grinden går inte att låsa. Just som hon gått genom grinden hörde hon att någon öppnade den på nytt bakom henne.

Två män grep därefter genast tag i henne och bar in henne i passagen innanför grinden. Allt blev förvirrat och hon har svårt att redogöra för hur männen hanterade henne. Hon hade ingen möjlighet att göra motstånd. En av dem höll hela tiden för hennes mun. Den andre höll tag om hennes ben. Männen hjälptes åt. De ställde henne mot en vägg och höll fast henne. Männen drog av henne kameraväskan och tog från henne en telefon som hon haft i handen. De hjälptes åt med att få av henne väskan. De vände henne därefter om och en av dem tog bakifrån ett strypgrepp om halsen på henne. Det gjorde ont och hon kunde inte få fram ett ljud. Männen lade därefter ner henne på marken och sprang sin väg med hennes tillhörigheter. Under hela händelseförloppet sade ingen av angriparna någonting, vare sig till henne eller till varandra.

De var båda unga. Den som tog kameraväskan från henne var också den som tog stryptag på henne. – Efteråt hade hon mycket ont i halsen. Hon hade svårt att andas timmarna efter angreppet och hon kunde inte tala ordentligt på kanske tre veckor. Läkaren sade att hon hade fått blödningar på stämbanden. – Hon har efteråt känt motvilja mot att gå ut på innergården och motvilja mot att gå ut bland främmande människor.

Även den här gången greps Mohamed Bin Salah i anslutning till brottsplatsen. Han letades han upp av en av polisens hundpatruller när han försökte gömma sig.

Lunds tingsrätt dömde

  • Mohamed Bin Salah, enligt egen utsago född 1994, för grov stöld, rån och narkotikabrott till sluten ungdomsvård 4 månader och utvisning ur riket där han förbjuds att återvända hit före 2014-09-01. Han ska betala mobilägarinnan 6 500 kr i skadestånd och fotokvinnan 22 883 kronor i skadestånd.

Mohamed Bin Salah förnekar att han ska ha rånat Eslövskvinnan. Han säger istället att han bara följt med en kompis för att titta på en lägenhet och att denne vän gav sig på kvinnan. Mohamed Bin Salah försökte istället stoppa överfallet, säger han, men tingsrätten litar på kvinnans uppgifter att de båda männen agerade i samförstånd.

Resonemang

Tingsrätten anser att det med hänsyn till karaktären av de brott som Mohamed Bin Salah gjort sig skyldig till föreligger synnerliga skäl att bestämma påföljden för honom till fängelse. Eftersom Mohamed Bin Salah inte får uppehålla sig i Sverige är det också den enda påföljd som går att praktiskt tillämpa. Tingsrätten anser också att det föreligger skäl att bifalla åklagarens utvisningsyrkande.

Mohamed Bin Salah har under sin korta vistelse i landet gjort sig skyldig till brott som allvarligt kränkt enskilda och allmänna intressen och man måste befara att han skulle göra sig skyldig till nya brott om han tilläts att stanna kvar här. Rånbrottet är dessutom brott av sådan art att det i sig motiverar utvisning.

Utvisningen ska förenas med ett förbud för Mohamed Bin Salah att återvända till Sverige under viss tid. Med hänsyn till Mohamed Bin Salahs ungdom kan förbudstiden inskränkas till tre år. Tingsrätten anser att det sammanlagda straffvärdet, efter beaktande av Mohamed Bin Salahs ålder och utvisningen, uppgår till mellan sex och sju månaders fängelse.

Eftersom Mohamed Bin Salah är under 18 år ska fängelsestraffet med tillämpning av huvudregeln i 32 kap 5 § brottsbalken ersättas med ett förordnande om sluten ungdomsvård under viss tid. Med hänsyn till att Mohamed Bin Salah inte kan få villkorlig frigivning från sådan påföljd bestämmer tingsrätten ungdomsvården att pågå under fyra månader.

Lunds tingsrätt, mål nr B 4236-11

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt