lördag 17 september 2011

SD utnyttjar inte sin vågmästarroll

SD%20har%20haft%20lite%20inflytande%20under%20f%C3%B6rsta%20riksdags%C3%A5ret

POLITIK SD har en maktposition så som vågmästare men det betyder inte att man har ett inflytande, som i deras kärnfråga asyl- och migrationspolitken. Alliansens pakt med MP om vård av illegala och asylsökande vilket beräknas kosta skattebetalarna 2,2 skattemiljarder årligen, är ett sådant exempel på blocköverskridande samarbete, vilket närmast verkar vara en markering mot SD.

TV4Nyheterna har gått igenom hur Sverigedemokraterna röstat under sitt första år i riksdagen och i vilka frågor de röstat med den övriga oppositionen och mot regeringen. Vi har också tittat på hur de andra partierna röstade i förhållande till regeringens förslag. Så här blev resultatet:

Sverigedemokraterna mot regeringens förslag:
Med eller avstår = 355
Emot = 55

Miljöpartiet mot regeringens förslag:
Med eller avstår = 91
Emot = 318

Vänsterpartiet mot regeringens förslag:
Med eller avstår = 50
Emot = 359

Socialdemokraterna mot regeringens förslag:
Med eller avstår = 105
Emot = 311

Och här är några exempel på frågor där Sverigedemokaterna tillsammans med den övriga oppostionen har röstat ner regeringens förslag:

- En utredning ska utvärdera de senaste årens stora skolreformer
- Stopp för nedläggning av fler tingsrätter.
- Förbud mot kastrering av obedövade smågrisar
- Nej till fortsatt utförsäljning av vissa statliga bolag
- Förändringar i a-kassan
- Förändringar i sjukförsäkringsreformen
- Stopp för fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin
- Krav på anmälningsplikt för fotbollshuliganer

Nyheterna

I ämnen vård av illegala ska det börja gälla från 1 januari 2013. Billström var dock inte nöjd med den första utredningen och har beställt en ny. Han oroas över om lagändringen kommer få fler att söka sig till Sverige eller att illegala med avvisningsbeslut kommer att stanna kvar enbart för vårdens skull.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt