måndag 1 november 2010

Aftonbladet nekar Kent Ekeroth debattreplik

PARTISKHET Den 19 september skrev Krister Hammarbergh, moderat riksdagsman och ledamot i justitieutskottet, en svamlig debattartikel i Aftonbladet där han hävdade att Sverigedemokraterna, det enda parti som står för en uppstramad brottsbekämpning och en anpassning av Sveriges lagar till den situation som råder i landet, motverkar detta genom att rösta mot viktiga förslag i kampen mot brottsligheten i Europa.

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth gavs tillfälle till replik på Hammarberghs yrande där han bland annat skrev:

Krister Hammarbergh verkar inte förstå skillnaden mellan att vara emot EU:s allt mer omfattande överstatlighet och att kunna bedriva en effektiv brottbekämpning. I utskottet har jag tydligt klargjort att flera av dessa förslag kan vara positiva, men bör behandlas i bilaterala avtal. På samma sätt som EU-maskineriet i omständliga processer diskuterar och behandlar EU:s direktiv kan detta givetvis göras bilateralt där Sverige alltså får behålla sin självständighet. Går vi genom EU får vi inte göra det och därmed urholkas demokratin i Sverige – svenskarna får inte råda över sitt eget land.

Om nu Hammarbergh och hans allianspolare verkligen skulle ha varit måna om att bekämpa brottsligheten skulle de vara tvungna att förespråka ett utträde ur EU eftersom Sveriges medverkan i denna överstatliga organisation resulterat i öppna och okontrollerade gränser. Så den kanske mest omfattande åtgärden för att göra det lättare för organiserad brottslighet att verka har troligen varit Sveriges inträde i EU vilket gör Hammarbergs ord om att bekämpa brottsligheten till tomt prat.

Detta föranledde Hammarbergh att åter sätta sig framför tangentbordet och författa en replik på repliken, en skapelse som han rubricerar ”Nu vill SD skydda brottslingarna”. Därmed var det stopp för Ekeroth att få fortsätta debatten, Aftonbladet vägrade att ta in ytterligare artiklar från honom.

Politiskt Inkorrekt publicerar därför Ekeroths nekade replik här. Den kan naturligtvis också läsas på hans egen sida.

Hammarberg verkar vara under intrycket att bara för att något är en "realitet" så måste alla slänga bensin på elden, precis som om vi är tvungna att förvärra det som Moderaterna eller andra ställt till med. Ja, EU är en realitet som dagligen tar bort mer och mer självbestämmande från Sverige. Hade vi fått behålla denna självständighet som Moderaterna är så ivriga att ge bort hade vi på ett mycket mer effektivt sätt kunnat bekämpa den organiserade brottsligheten, inte minst genom att vi hade haft makten att kontrollera våra egna gränser.

Med "konstruktiv inställning" menar Hammarbergh givetvis att vi villigt i varje fall ska ge EU än mer makt. Jag vet att Hammarberg med polare inte har mycket till övers för de väljare de är menade att representera men det kan aldrig vara fördelaktigt att ge bort vår självbestämmanderätt. Allt som EU på överstatlig nivå idag bestämmer hade kunnat göras utan överstatligheten med skillnaden att Sverige i varje läge kan välja fritt om vi vill implementera det eller ej.

Till sist bevisar Hammarbergh sin brist på logik när han drar parallell mellan att "inte lämna ut brottsmisstänkta" och motstånd mot EU:s makt över Sverige. Vem har sagt att SD inte vill lämna ut brottslingar om det finns fog för det? Vi lämnar gärna ut brottslingar men det ska göras när Sverige självt vill det och anser att det finns fog för det, inte när överstatliga EU kräver det. Ser Hammarbergh skillnaden? Han verkar istället nöjd med att en svensk medborgare, kanske oskyldigt anklagad, ska lämnas ut till främmande land. Vi sverigedemokrater värderar våra medborgare högre än så och anser att det ska vara Sverige som på egen hand ska avgöra om dess egna medborgare ska utlämnas, inte EU eller någon annan.

I övrigt kan jag rekommendera folk att ta en titt på de kriminalpolitiska motioner Sverigedemokraterna nyss la i Riksdagen, där det tydligt framgår att SD är det enda parti som vill göra slut med daltandet med de kriminella – i stark kontrast till det kriminalpolitiska flum som Alliansen fortsatt med i samma stil som de rödgröna.

Kent Ekeroth
Ledamot i Justitieutskottet (SD)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt