torsdag 4 november 2010

Frälsissoldat var pedofil utnyttjade förskolebarn

PEDODIL Den 16 oktober 2009 kom bomben hos Frälsningsarméns förskola Vårsol i Jönköping. Björn Skoog, född 1968-01-11, en gift tvåbarnsfar och förskollärare, misstänktes för sexuella övergrepp på flera småbarn. På skolan är de mellan ett till fem år. I hans dator hittades 10 bilder på sina offer, som han fotograferat. Något han också erkände. Frälsis valde sex veckor senare att kalla till presskonferens istället för att hemlighålla och därmed riskera att andra (kristna) skolor pekades ut.

- Det är en person som haft ett stort förtroende och jobbat länge, i tio år, sa Bert Åberg, informationschef vid Frälsningsarmén, som tillade att det som hänt var oerhört tragiskt för alla inblandade.

Bert Åberg sa även att det aldrig tidigare funnits några misstankar mot Skoog. Direkt när förskolan fick vetskap om det som hänt underrättades polis, personal, föräldrar till de 22 barnen och sociala myndigheter. Innan jul förekom krisarbete på förskolan där personalen försökte driva verksamheten vidare som vanligt med planering inför julen. Både personal och föräldrar fick kontinuerlig professionell krishjälp och möjlighet till samtal.

Åtalet

  • Björn Skoog, 1968-01-11, från Nässjö/Höglandet, åtalades för

- sexuellt övergrepp mot barn den 1 augusti 2006 – 31 juli 2008
- grovt sexuellt övergrepp mot barn den 1 augusti 2007 – 14 oktober 2009
- grov våldtäkt alt. grovt sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott (skildrande) den 25 april 2008 – 11 september 2009
- sexuellt ofredande den 10 september 2009
- barnpornografibrott (skildrande) den 2 juni 2008.
- barnpornografibrott (innehav) den 22 oktober 2009.

Domen

Jönköpings tingsrätt [B 3826-09, 12 maj 2010] dömde

  • Björn Skoog för grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott till fängelse i två år. Han fick också betala sammanlagt drygt 300 000 kronor i skadestånd till de fem barn som tingsrätten finner att han förgripit sig mot.

Rätten underkände  åklagarens brottsrubricering våldtäkt mot barn och inte heller bedömdes hans innehav av 330 barnporrbilder i datorn som grovt brott. Kammaråklagaren Anna Mårtensson var besviken och ansåg att straffet var lågt.

- Bara straffvärdet för de två grova sexuella övergrepp han dömts för ska ge minst sex månaders fängelse vardera. Det betyder att han fått tolv månader för resten av sexuella övergrepp, och det barnpornografibrott han också döms för, sa Mårtensson om domen.

- Jag tror att många med mig anser det utdömda straffet lågt. Speciellt med hänsyn till att det handlar om en person som arbetat på en förskola, där barnen varit helt utlämnade till honom, menade Anna Mårtensson.

Hon hade också hoppats på att Björn Skoog skulle dömas för våldtäkt av barn.

- Tingsrätten i Jönköping har tidigare värderat att onanerande av barn är jämställt med våldtäkt av barn. Att man inte gör det i det här fallet förvånar mig, sa hon.

Mårtensson överklagade vilket även Björn Skoog gjorde.

Idag kom beskedet

Göta hovrätt fastställde idag Jönköpings tingsrätts dom, sånär som på en ändring av en av åtalspunkterna. Åklagaren är djupt besviken på hovrätten och på rättsväsendets bedömning.

- Jag är mycket besviken, det här är ett nederlag framförallt för barnen, säger åklagaren Anna Mårtensson, som ville ha skärpt straff.

- Jag tycker man kan se en tendens att man bagatelliserar sexbrott mot barn, säger Anna Mårtensson.

Anna Mårtensson tror dock inte hon kommer överklaga domen till HD, nederlaget till trots.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt